کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
علوم اجتماعی- مطالعات فرهنگیبررسی عوامل مؤثر بر بازآفرینی هویت فرهنگی- ­قومی مردم عرب استان خوزستانسید معین موسوی سرشتدکتر اسدالله بابایی فرد1394/04/22دفاع مجازی16:00
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژیبررسی اثر وجود تیغه حرارتی بر میدان جریان و انتقال گرمای جابجایی ترکیبی نانو سیال هیبریدی اب – اکسید کبالت – الماس در داخل یک محفظهحسین قراخانی آرانیدکتر مجید سبز پوشانی1397/02/23سالن سمینار دانشکده مهندسی13:00
زیست سلولی ملکولی – بیوشیمیشناسایی جهش¬های جدید ژن¬های ATPase6 وATPase8 میتوکندریایی در مردان نابارور آستنو اسپرمی و بررسی ساختار پروتئین با استفاده از شبیه¬سازی دینامیک مولکومیزهرا زارع دهقانانیدکتر زهرا رضوانی1397/02/24دانشکده شیمی11:00
مطالعات فرهنگی-علوم اجتماعیبررسی موانع فرهنگی – اجتماعی موثر بر مشارکت ورزشی بانوان 64-20ساله در شهر اصفهانسعیده شریعت مقدمدکتر محمد گنجی1397/02/24سالن سمینار11:00
ریاضی – جبرمدول های هیلبرتمعصومه قاسمیدکتر رضا جهانی نژاد1397/02/24دانشکده ریاضی16:00
مهندسی معدن- اکتشافبررسی نتایج حاصل از داده های روش های ژئوفیزیکی برای یافتن نقاط با پتانسیل بالای نشت و محاسبه نشت آب بدرون تونلعلیرضا نقده دوز طهرانی هادکتر علی عالی انوری1397/02/24اتاق سمینار دانشکده مهندسی13:00
مهندسی معدن - استخراجبررسی تأثیر زاویه شیب گسل بروی پایداری تونل های دایره ای شکل- مطالعه موردی: تونل انحراف سد آزادمحمدصادق هاشم زادهدکتر علی عالی انوری1397/02/24اتاق سمینار دانشکده مهندسی12:00
شیمی آلیتهیه¬ی کوپلیمر لاکتیک گلایکولیک اسید تصادفی به روش تراکمی مذاب در حضور نانوسیلیکا سولفوریک اسید و نانو سیلیکای اصلاح شده با قلع (II) کلریدمریم شجاعی اصلدکتر محسن مرادیان1397/02/24اتاق 15 دانشکده علوم
زبان و ادبیات فارسیبررسی زبان و فرهنگ عامیانه در آثار جعفر شهریفرزانه زمان زادهدکتر حسین قربانپور1397/02/25آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی11:30
مهندسی مواد- انتخاب و شناساییبررسی اثر خنک کاری بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی جوش اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم 6061سعید یحیی آبادیدکتر محمود عباسی1397/02/25اتاق سمینار دانشکده مهندسی14:00
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱٬۸۹۱ مورد.