کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
مهندسی برق - مخابرات میدان و موجطراحی آنتن پچ ریزنواری با شکل دهی فوریهسعید منطقیآقاسجاد جهانبخت1401/11/03اتاق سمینار ساتر12:30
مهندسی برق - مخابرات میدان و موجتحلیل سیگنال و نویز نوسان‌سازهای الکترونوری مبتنی بر مدولاتور فاز و مشدد نوریمنیره کریمی دلیگانیآقاسجاد جهانبخت1402/11/30اتاق جلسات ساتر14:00
فیزیک - فیزیک ماده چگالمطالعه ای بر خواص نوری و کاربرد های مواد دو بعدی مکسینمهدی قاسمی نصرابراهیم حیدری1401/06/30دانشکده علوم16:00
مهندسی شیمی - ترموسینتیک و کاتالیستتصفیه پساب صنعت نساجی با استفاده از روش ترکیبی فنتون و انعقاد توسط سولفات مسفاطمه حسینیابراهیم نعمتی1401/06/29سالن سمینار مهندسی12:00
مهندسی شیمی - فرایندهای جداسازیمدل سازی جذب کربن دی اکسیدبر روی جاذب های صنعتی به کمک شبکه عصبی مصنوعی نسرین بربندابراهیم نعمتی1401/06/28سالن سمینار مهندسی12:00
مهندسی شیمیتوسعه مدل ریاضی در راکتور بستر قطره‌ای برای فرایند ایزومریزاسیون نفتای سبکسارا غفاریابراهیم نعمتی1401/06/28سالن سمینار مهندسی16:30
مهندسی شیمیمدلسازی نوین خواص ترمودینامیکی و انتقالی سردکننده هاسیدابوالفضل سجادی نوش ابادیابراهیم نعمتی1401/06/29سالن سمینار مهندسی16:00
مهندسی شیمی - فرایندهای جداسازیتصفیه پساب صنعت گلاب‌گیری با استفاده از روش ترکیبی فنتون و انعقاد توسط  پلی‌آلومینیوم‌کلریدعاطفه یزدی اصلابراهیم نعمتی1401/09/28مهندسی17:30
مهندسی شیمی - ترموسینتیک و کاتالیستتصفیه پساب نساجی با استفاده از روش ترکیبی انعقاد با سولفات آلومینیوم و جاذب زئولیتزهرا بازارخاکابراهیم نعمتی1401/10/05مهندسی11:00
مهندسی شیمی - نانوفناوریتهیه نانوحامل هیدروژلی بر پایه کلاژن به عنوان یک سامانه دارورسانیالهه اکبری جونیابراهیم نعمتی1401/11/25پژوهشکده علوم و فناوری نانو15:00
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱٬۸۹۱ مورد.