کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
زبان و ادبیات عرببررسی همبستگی آگاهی نحوی با درک شنیداری در دانشجویان کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان (مطالعه موردی: معرفه و نکره)آذر قضاویدکتر مریم جلائی1398/06/31سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی16:00
معماری- معماریطراحی مدرسه ابتدایی فراگیر اوتیسم در تهرانآرزو خانجانیدکتر علی عمرانی پور1397/06/25دانشکده معماری و هنر15:00
مهندسی شیمیمطالعه آزمایشگاهی اشباع سازی پلیمرها از نانوداروی لانزوپرازول با استفاده از فناوری دی اکسید کربن فوق بحرانیآرزو عامری مارچوبهدکتر غلامحسین صدیفیان1398/09/05سالن سمینار مهندسی11:00
اکوتوریسم (طبیعت گردی) سید حجت موسویارزیابی توانمندی¬های ژئو توریسمی شهرستان سیاهکلآریا فلاحت¬گر لیشدکتر سید حجت موسوی1397/04/03کلاس شماره 3 دانشکده منابع طبیعی10:00
مهندسی شیمیبررسی تجربی و بهینه سازی متغیرهای اثرگذار بر راندمان تولید سدیم سولفید بعنوان محصول اصلی با استفاده از واکنش سولفور با سدیم هیدورکسایدآزاده حاجی پوردکتر محمدرضا مزدیان فرد دکتر علی غلامی1397/11/16آمفی تئاتر ساختمان ساتر11:30
ریاضی کاربردی- آنالیز عددیبه کارگیری موجک هار گویا شده در حل عددی معادلات انتگرال – دیفرانسیل و معادلات انتگرال فردهلم، ولترا و فازیآسیه حسینونددکترمهدی سبزواری1397/12/20کلاس 14 دانشکده علوم14:00
الهیات فلسفه و کلام اسلامیمقایسه آراء ابن سینا سهروردی و ملاصدرا در نسبت میان عوالم مثال، خواب و خیالآصف ایران نسبدکتر حسن احمدی زاده1398/10/17آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی11:00
مهندسی برق – مخابرات سیستمفشرده سازی سیگنالهای چندکاناله مغزی با استفاده از حسگری فشرده انرژی-کارآمد در شبکه های بی سیم بدنآلاله زارعمحمدرضا ذوقی1397/11/29اتاق سمینار دانشکده مهندسی17:30
ریاضی محض- آنالیز سید سیف الله موسی زاده موسویخواص مجانبی مقادیر ویژه ی یک مسئله مقدار مرزی دارای ناپیوستگی در ضرائب و یا شرایط مرزی روی یک بازه متناهیآمنه رستمیاندکتر سید سیف الله موسی زاده موسوی1397/06/20کلاس 14 دانشکده علوم8:00
روان شناسی تربیتیرابطه خودکارآمدی تحصیلی و کمال گرایی با خودناتوان سازی: نقش واسطه ای جهت گیری هدف پیشرفتآمنه مرکوبی بیدگلیدکتر مجید صدوقی1397/06/31سالن آمفی تئاتر دانشکده12:00
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱٬۸۹۱ مورد.