کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل و بررسی تجربی و عددی جاذب‌های انرژی استوانه‌ای تحت بارهای دینامیکی محوری و بهینه‌سازی عیوب هندسی جهت افزایش بازده جذب انرژینیما سهیلی اصفهانیحسین اشرفی1401/11/30سالن جلسات دانشکده ساتر08:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل الاستیک پنل استوانه ای با هسته متخلخل و تقویت شده با لایه های گرافن نانوپلیتلتزهرا خدادادی قلعه شاهیمحمد عارفی1402/06/26سیمنار دانشکده مکانیک08:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیمطالعه تحلیلی و تجربی کمانش و ارتعاشات ورق¬ها و تیرهای نانوکامپوزیتی با استفاده از روش ریتز بر اساس تئوری¬های تغییر شکل برشی مختلف و ساخت نانو میله کربنیفاطمه برگزینیمهدی محمدی مهر1402/04/25سیمنار دانشکده مکانیک08:30
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیخمش استاتیکی و ارتعاشات آزاد ساندویچ پنل استوانه‌ای ساخته‌شده از متامواد آکستیک فعال‌شده با گرافن اوریگامی با درجه‌بندی تابعی براساس تئوری برشی مرتبه بالا و تغییر شکل نرمالحسین والیمحمد عارفی1402/05/31سیمنار دانشکده مکانیک08:30
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات آزاد و فلاتر مافوق صوت یک میکروتیر ساندویچی با هسته‌ی متخلخل مدرج و رویه‌های مدرج تقویت شده با نانولوله‌های کربنی مستقر بر بستر الاستیک با استفاده از تئوری‌های مختلف تیرمحمدحسین هاشم پورفروشانیعلی قربانپور1402/10/27سالن سمینار دانشکده مکانیک08:30
نانو شیمیسنتز و شناسایی نانوذرات سیلیسیم دی اکسید با استفاده از عامل پوشاننده پلیمری و بهینه سازی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت سه فازی Ep/PVC/SiO2 با طراحی آزمایش در روش رویه ی پاسخ (RSM) و بررسی اثر الیاف کربن بر آنبهاره خدمتکاریمسعود همدانیان1402/11/29پژوهشکده علوم و فناوری نانو08:30
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبررسی عملکرد کلکتور هواگرم خورشیدی با مانع در راستای عمود بر جریان به همراه مواد تغییر فاز دهندهامین قلعه نوئیمجید سبزپوشان1401/06/28دانشکده مهندسی مکانیک09:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیافزایش بازده انرژی و اگزرژی کلکتورهای خورشیدی با بهره گیری از توربولاتور (نوارپیچ¬خورده و سیم¬پیچ) و نانوسیال درون لوله جاذبنگین بیگیعلی اکبر عباسیان1401/11/30دانشکده مهندسی مکانیک09:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل بیومکانیکی مجراهای بدن انسان با تومور تغییر شکل پذیر به همراه نظریه رشد تومور با استفاده از شبکه عصبیاحسان ناجی زوارهحسین اشرفی1402/06/27سیمنار دانشکده مکانیک09:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیکاربرد مواد متخلخل لوله ای درون جمع کننده های خورشیدیزهرا باغبانی تهرانیعلی اکبر عباسیان1402/10/18دانشکده مهندسی مکانیک09:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبررسی افزایش انتقال حرارت وتاثیر رسوب¬گذاری در یک نمونه پمپ¬گردشی خطی روتورمرطوبفایزه مهری خالد ابادیابوالفضل فتاحی1402/10/25دانشکده مهندسی مکانیک09:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبررسی اثر هندسه و جهت قرار گیری لوله ها بر عملکرد مبدل حرارتی فشرده با چیدمان پلکانیعلی وهابیسید عبدالمهدی هاشمی1402/10/24دانشکده مهندسی مکانیک09:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیتحلیل ترمودینامیکی و اگزرژی یک نیروگاه سیکل ترکیبی رانکین-برایتون خوداتکا در تولید سوخت هیدروژنامیرمهدی ایجادیابوالفضل فتاحی1402/10/26دانشکده مهندسی مکانیک09:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل انتشار موج تنش حرارتی برای تیر پیزو الکتریک مدرج تابعی نانو در بستر ولاسو تعمیم یافتهامید اسماعیلیعلی قربانپور1401/06/30سالن جلسات دانشکده ساتر09:30
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیتجزیه و تحلیل انتقال حرارت در شمش فلزی که بطور پیوسته از کوره خارج شده و وارد یک قالب میشود به روش های تحلیل معیار، تحلیلی و نیمه تحلیلیمحمدجواد احمدیعلی عارف منش1401/06/30دانشکده مهندسی مکانیک09:30
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات مخروط‌های کامپوزیتی چندلایه وابسته به دما با هسته متخلخل تحت میدان‌های ترمومغناطیسیمحمدرضا سیاحسعید امیر1401/11/30سالن جلسات دانشکده ساتر09:30
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات مخروط‌های کامپوزیتی چندلایه وابسته به دما با هسته متخلخل تحت میدان‌های ترمومغناطیسیمحمدرضا سیاحسعید امیر1401/11/30سالن جلسات دانشکده ساتر09:30
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبررسی تاثیر اشفته ساز بر عملکرد حرارتی و رسوب مبدل های حرارتی پوسته و لوله حاوی نانو سیالات و دی اکسید کربن فوق بحرانی با استفاده از نرم افزارهای HTRI و ASPEN EDR .محمد رنجبراحمدرضا رحمتی1402/06/26دانشکده مهندسی مکانیک09:30
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبررسی عملکرد ترموهیدرولیکی کلکتور آبگرمکن خورشیدی از نوع صفحه_لوله با استفاده از نانوسیال اب_آلومینا و بازچرخش جریانافشین سلطانیمجید سبزپوشان1402/07/05دانشکده مهندسی مکانیک09:30
مکانیک- ساخت و تولیدبررسی تجربی و عددی حد شکل پذیری ورق دو لایه تیتانیوم – فولاد St12 در فرایند شکل دهی نمویحامد رضایی حسین آبادیدکتر محمد هنر پیشه1397/06/06-10:00
م. مکانیک- طراحی کاربردیپاسخ دینامیکی دومیکرو تیرغیرکلاسیک تیموشنکو غیرخطی موازی تحت تأثیر بارمتحرکمصطفی هادیاندکتر کیوان ترابی1397/06/14-10:00
مهندسی مکانیکمطالعه تجربی تاثیر تعداد حفره ها بر احتراق پیش آمیخته در مشعل ترکیبی متخلخل - شعله ازادرامین دلاوریدکتر سید عبدالمهدی هاشمی1397/06/24سالن سمینار دانشکده10:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی سیستم های انرژیتعیین شار حرارتی بحرانی و مقدار انحراف از جوشش هسته ای راکتور آبی ماژولار کوچک به روش دینامیک سیالات محاسباتیشایان نجف زادهدکتر محمد نظیفی فرد1397/11/06اتاق سمینار دانشکده مهندسی10:00
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیتجزیه و تحلیل ساختار جریان همراه با ذرات معلق در مجاری تنفسی انسان و شبیه سازی جریان هوای حاوی ذرات در یک مدل سه شاخه ای مجرای هوایی ریهبهزاد صباحی ثابتدکتر قنبرعلی شیخ زاده1397/11/15سالن اجتماعات دانشکده10:00
مهندسی مکانیکآنالیز ارتعاشات یک تیر غیر کلاسیک چرخشی مقطع متغییر میکروکامپوزیتی تیمو شکنو بر پایه جرم متمرکز در انتها با استفاده ار تئوری تنش کوپل اصلاح شدهحمید طاهریاندکتر کیوان ترابی1397/11/15-10:00
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل ضربه سرعت پایین در تیرهای ساندویچی با هسته های پلیمری ویسکوالاستیک و رویه های کامپوزیتی تقویت شده با نانولوله های کربنی مدرج تابعیفرشید نجفی تباردکتر حسین اشرفی1397/11/27سالن سمینار دانشکده10:00
مهندسی مکانیک طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات آزاد و خمش میکروورق دایروی مدرچ سه لایه بیزومگنتیک براساس تئوری گرادیان کرنشی اصلاح شدهمرتضی محرابیدکتر محمد عارفی1397/11/30اتاق 349 ساختمان ساتر10:00
مکانیک- تبدیل انرژیتحلیل ترموالاستیک استوانه تقویت شده با نانوپلاکت های گرافن واقع بر بستر الاستیک تحت بارهای مکانیکی و حرارتیسینا کیانی مقدمدکتر محمد عارفی1398/05/06اتاق سمینار دانشکده مهندسی10:00
مکانیک – ساخت و تولیداثر ارتعاش التراسونیک در فرآیند فرزکاری ارتعاشی بر روی فولاد AISI-4340علیرضا طرفه نژاددکتر سعید امینی1398/06/12-10:00
مهندسی مکانیکطراحی و ساخت شیر کنترل جهت و دبی مورد استفاده در آسانبر هیدرولیکعلی امینی سدهدکتر سعید امینی1398/06/12-10:00
مهندسی مکانیکتحلیل پایداری دینامیکی تیرهای ساندویچی با هسته الکترو رئولوژیکال و رویه های نانو کامپوزیتی واقع بر بستر ویسکو الاستیکامیر عباس رهبریدکتر علی قربانپور1398/06/17سالن آمفی تئاترساختمان ساتر10:00
مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات پنل ساندویچی جدار ضخیم متخلخل تقویت شده با رویه های نانو کامپوزیتیمحمدعلی محمدی مهردکتر عباس لقمان1398/11/27دانشکده مهندسی مکانیک10:00
مکانیک- طراحی کاربردیکنترل فعال ارتعاشات یک پره منشوری با هسته لانه زنبوری به همراه صفحات پیزوالکتریکمیلاد محبوبدکتر کیوان ترابی دکتر سعید امیر1398/11/26-10:00
مکانیک- طراحی کاربردیکنترل فعال ارتعاشات یک پره منشوری با هسته لانه زنبوری به همراه صفحات پیزوالکتریکمیلاد محبوبدکتر کیوان ترابی دکتر سعید امیر1398/11/26-10:00
فناوری معماری - بیونیکطراحی ساختمان مسکونی شهر کاشان مبتنی بر بهینه سازی تهویه طبیعی برپایه‌ی مکانیک سیالات محاسباتی، شبکه عصبی و الگوریتم ازدحام ذراترسول مجیدی نیاحمید رضا فرشچی1401/06/28دانشکده معماری هنر10:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتعیین الگوی بهینه قرارگیری عملگرهای پیزوالکتریک در کاهش تمرکز تنش اطراف سوراخ در یک ورق سوراخ دار تحت کشش از جنس بی متالرضا نادری دره شوریسعید گلابی1401/10/25سالن جلسات دانشکده ساتر10:00
مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسیاستفاده از فرآیند پیچش تحت فشار بالا در فشارش ترکیب ذرات پودر منیزیم و اکسید سیلسیوم و بررسی اثرات آن بر روی خواص مکانیکی و مقاومت به خوردگی قطعات متالورژی پودر تهیه شدهعلیرضا صابرطحانمحمود عباسی1401/11/16اتاق سمینار دانشکده مهندسی10:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل ترموالاستیک سیلندر استوانه ای تحت فشار و بار گرمایی جدار متغیر ساخته شده از مواد متخلخلمهرداد لطفیعباس لقمان1401/11/24سالن جلسات دانشکده ساتر10:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل ترموالاستیک سیلندر استوانه ای تحت فشار و بار گرمایی جدار متغیر ساخته شده از مواد متخلخلمهرداد لطفیعباس لقمان1401/11/24سالن جلسات دانشکده ساتر10:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیمدل سازی و تحلیل پاسخ دینامیکی ضربه وارد بر سر انسان با استفاده از یک رهیافت نوین ترکیبی اویلری-لاگرانژیزهرا عابدین پورحسین اشرفی1401/11/30سالن جلسات دانشکده ساتر10:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیمطالعه تحلیلی و تجربی خمش،کمانش و ارتعاشات ورق ساندویچی پنج لایه با هسته‌ی فوم و رویه های نانو کامپوزیتی کربنی یا گرافنی و رویه ی کامپوزیتی تقویت شده با آلیاژ حافظه دارعلیرضا نوروزیمهدی محمدی مهر1401/11/26سالن جلسات دانشکده ساتر10:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبررسی عددی اثر افزودن همزمان میکروپره‌های مثلثی و نانوسیال هیبریدی بر روی میدان جریان و انتقال حرارت به درون مبدل حرارتی لوله مارپیچ.میلاد واعظیعلی اکبر عباسیان1402/10/17دانشکده مهندسی مکانیک10:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیآنالیز ارتعاشات ویسکو الاستیک صفحات ساندویچی نانو کامپوزیت PVDF با هسته مگنتو-رئولوژیکال در بستر ویسکو پاسترناکمحمدمهدی معبودیعلی قربانپور1402/11/24سالن سمینار دانشکده مکانیک10:00
نانو شیمیساخت و شناسایی نانوذرات SiO2 در حضور قندها به عنوان عامل پوشاننده وکاربرد آن در بهینه سازی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت EP/PEG/SiO2 و بررسی اثر الیاف شیشه ی خردشده در استحکام آنهلیا حاج مومنیانمسعود همدانیان1402/11/29پژوهشکده علوم و فناوری نانو10:00
مکانیک- طراحی کاربردیطراحی، ساخت و کنترل غیرخطی ربات با مفاصل انعطاف پذیرمحمدابراهیم گرجی محمدزادهدکتر محسن ایرانی رهقی1397/06/26دانشکده مهندسی مکانیک10:30
مهندسی مکانیکتوسعه روش سوراخکاری مرحله ای برای اندازه گیری تنشهای پسماند در قطعات انحنادار کامپوزیتی و نانو کامپوزیتی تولید شده به روش پیچش الیافسیده سارا امیر احمدیاحمدرضا قاسمی1397/11/16اتاق سمینار دانشکده مهندسی10:30
مهندسی مکانیکطراحی و ساخت سیستم تست ارتعاشات تجهیزات الکترونیکیروح اله باقریدکتر محسن ایرانی رهقی1398/06/30-10:30
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیپاسخ ریکاوری خزشی در استوانه جدار ضخیم تحت فشار داخل و گرادیان دمارضا مرادیعباس لقمان1401/06/23سالن جلسات دانشکده ساتر10:30
مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدطراحی و ساخت همزن مکانیکی(تنش بالا) و تحلیل پارامترهای آنمهرداد نوروزیسعید امینی1401/06/29دانشکده مکانیک10:30
مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدبررسی فرآیند کوبش لیزری بعد از عملیات ایکپ بر روی آلیاژ الومینیوم 1050محسن حدیدیفرشید احمدی1401/06/31دانشکده مکانیک10:30
مکانیک طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات و کنترل فعال بهینه میکرو تیر ساندویچی ردی هوشمند با رویه¬های پیزوالکتریک تقویت شده با توزیع های مختلف نانولوله-های کربنی به عنوان حسگر و عملگرسید محمد اخوان علویمهدی محمدی مهر1397/06/24کلاس 11 ساختمان ساتر (مهندسی مکانیک)11:00
مهندسی مکانیکشبیه سازی عددی انتقال حرارت نانو سیال دو فازی به همراه تولید حرارت داخلی با استفاده از روش شبکه بولتزمناحسان کاشیدکتر احمدرضا رحمتی1397/06/25سالن سمینار دانشکده مهندسی11:00
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژیبررسی اثر مولد گردابه های ذوزنقه ای شکل بر رفتار هیدرودینامیکی و حرارتی سیال در کانالعباس جوادیاندکتر قنبر علی شیخ زاده دکتر علیرضا اقایی1397/09/24اتاق سمینار دانشکده11:00
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیمطالعه ی تطبیقی بارهای حرارتی و برودتی یک ساختمان با نمای لامل و نمای دو پوسته شیشه ای در منطقه ی آب وهوایی خشکعلیرضا وثوقدکتر قنبرعلی شیخ زاده1397/09/10سالن سمینار دانشکده مهندسی11:00
مهندسی مکانیک- ساخت و تولیدبررسی تجربی و عددی تعریض و نیروی نورد در فرآیند نورد گرم میلگردسید مجتبی امامتدکتر محمد هنرپیشه1397/09/19-11:00
مواد شناسایی و انتخاببررسی اثر فرآیندهای پردازش اصطکاکی اغتشاشی و اصطکاکی اغتشاشی ارتعاشی بر روی میکروساختار و خواص مکانیکی جوش ذوبی آرگون آلیاژ آلومنیم 1100مهدی خسرویان ریزیدکتر عباسی1397/10/24اتاق سمینار مهندسی11:00
م. مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل خمش کمانش و ارتعاشات اجباری میکرو ورق مورب ساندویچی با هسته اورتوتروپیک و رویه های پیزو الکتریک تقویت شده با نانوکامپوزیت تحت خواص مادی وابسته به دما و رطوبتجواد رجبیدکتر مهدی محمدی مهر1397/11/06اتاق سمینار ساختمان ساتر11:00
مهندسی مکانیک تبدیل انرژیمطالعه عددی انتقال حرارت گذرا در یک سیستم ذخیره گرمای نهان خورشیدی با بهره¬گیری از مواد تغییرفازدهندهمهسا کریمیدکتر قنبر علی شیخ زاده1397/11/23-11:00
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیشبیه سازی سه بعدی و تحلیل سرعت، دما، رطوبت و توزیع آلاینده های گازی در مرغداری تخم گذار مجهز به سیستم تهویه با پد خنک کننده تبخیریکیوان احمدی بابادیدکتر حسین خراسانی زاده1397/11/28سالن سمینار ساختمان ساتر11:00
مهندسی مکانیک- حرارت و سیالاتبررسی عددی و تجربی تهویه کابین خودرو M44 سیتروئنسحر قاسمیدکتر مجید سبزپوشانی1397/11/30سالن سمینار دانشکده11:00
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژیبررسی عددی جریان مغشوش در کانال دارای پره های متخلخل پرشده با نانوسیالمهدی عادلیاندکتر علی اکبر عباسیان آرانی1397/11/29سالن سمینار دانشکده11:00
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیکمینه سازی تنشهای پسماند با تعیین پارامترهای بهینه جوشکاری قوس الکتریک ورقهای فولادی ضدزنگ با استفاده از روش اجزاء محدود، الگوریتم ازدحام ذرات و شبکه عصبیمسعود محمدیدکتر سعید گلابی1397/11/28کلاس 20 ساختمان ساتر11:00
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات آزاد ورق ساندویچی کروی با هسته مگنتورئولوژیکال و رویه¬های پیزو - مگنتو الکتریکجواد کارگردکتر علی قربانپور1397/12/26دانشکده مهندسی مکانیک11:00
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیبررسی خنک کاری صفحه های مولد گرما در دو وضعیت جریان اجباری و جابجایی آزادحسین کرد فیروزجاییدکتر قنبرعلی شیخ زاده1397/12/25ساختمان ساتر سالن کنفرانس11:00
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات آزاد و اجباری تیر تیموشنکو ساندویچی با هسته متخلخل و رویه های کامپوزیتی تقویت شده با نانو لوله کربنی تحت آلیاژ حافظه دارکاظم علم بیگیدکتر مهدی محمدی مهر1398/06/24سالن آمفی تئاتر ساختمان ساتر11:00
مهندسی مکانیکتجزیه و تحلیل مصرف انرژی در تولید گرانول پلی اتیلن سنگین توسط اکسترودر در صنعت پتروشیمیامیرحسین علیزاده مخملیدکتر علی اکبر عباسیان آرانی1398/07/17ساختمان ساتر دانشکده مهندسی11:00
مکانیک- ساخت و تولیداثر ارتعاش یک بعدی و دو بعدی در فرآیند تراشکاری التراسونیک بر روی شیشه 7 Bkامیرحسین مختاریاندکتر سعید امینی1399/06/17-11:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل الکتروالاستیک پنل استوانه ای سه لایه تقویت شده با نانو ورق های گرافن و مجهزشده به لایه های پیزو الکتریک بر اساس تئوری تغییر شکل برشی و نرمالشایان منانیعباس لقمان1401/06/27سالن جلسات دانشکده ساتر11:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیتحلیل جریان و انتقال حرارت درون لوله جاذب کلکتور خورشیدی دوسیاله با پستی و بلندی حاوی نانوسیالکوثر زالی پورعلی اکبر عباسیان1401/06/30دانشکده مهندسی مکانیک11:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیجازنی درپوش آلومینیومی درون لوله کامپوزیتی و مطالعه اثرات آن به روش ترموگرافیحمید طالبیاحمد رضا قاسمى1401/06/30سالن جلسات دانشکده ساتر11:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیتحلیل میدان جریان و انتقال حرارت درون کانال با دیوارهای موج دار مجهز به نوار مارپیچ حاوی نانوسیالمونا توسلی سبزواریعلی اکبر عباسیان1401/11/23دانشکده مهندسی مکانیک11:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیتاثیر هدرهای فین دار روی میدان جریان و انتقال حرارت درون میکروکانال حاوی نانو سیالشهرزاد کریمی فرعلی اکبر عباسیان1401/11/25دانشکده مهندسی مکانیک11:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیمطالعه عملکرد کلکتور خورشیدی فرنل خطی با لوله جاذب پره دار حاوی نانوسیال هیبریدی اکسید آلومینیوم/دی اکسید تیتانیوم-آب از دیدگاه انرژی و اگزرژیهادی هارونیحسین خراسانی زاده1401/11/25دانشکده مهندسی مکانیک11:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات و کنترل پوسته منحنی ساندویچی میکروکامپوزیتی تقویت شده با صفحات گرافنی با هسته لانه زنبوری، خرپایی و موجدار براساس تئوری‌های تغییر شکل برشی مرتبه بالاترفاطمه شیردلانمهدی محمدی مهر1401/11/30سالن جلسات دانشکده ساتر11:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیارتعاشات آزاد پوسته‌ی مخروطی دوار ساندویچی با هسته‌ی لانه زنبوری آگزتیک و تقویت شده با رینگ حلقویسحر جهانگیریعلی قربانپور1401/11/30سالن جلسات دانشکده ساتر11:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبررسی عددی تاثیر هندسه جریان و استفاده از نانو سیال هیبریدی در سامانه خنک‌کاری باتری لیتیوم-یونی خودرو برقیمحمد عیدیانقنبرعلی شیخ زاده1402/02/09دانشکده مهندسی مکانیک11:00
مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدبررسی تنش پسماند در فرآیند تراشکاری به کمک التراسونیک بر روی قطعه کار فولاد 1.7225متین میرزاباقریان حسین ابادیسعید امینی1402/04/26دانشکده مکانیک11:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیمدل‌ سازی عددی گردابه‌ساز‌های تیغه‌ای شکل حلقوی درون لوله و بررسی اثر آن بر عملکرد مبدل حرارتینوید پاکدلسید عبدالمهدی هاشمی1402/06/26دانشکده مهندسی مکانیک11:00
مهندسی معدن - استخراج مواد معدنیطراحی و تحلیل ژئومکانیکی کارگاه استخراج در تغییر روش معدنکاری از کواری به زیرزمینی (مطالعه موردی: معدن سنگ ساختمانی دهبید)ابراهیم مهدویمجید نوریان1402/06/26اتاق سمینار دانشکده مهندسی11:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل خمش استاتیکی پوسته استوانه ای تحت فشار ساخته شده با گرافن مدرج تابعی اریگامی آزتیک بر اساس تئوری برشی مرتبه بالا و تغییر شکل نرمالمحمدحسین صمدزادهعباس لقمان1402/06/26سیمنار دانشکده مکانیک11:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات و کمانش میکرو پوسته مخروطی ساندویچی نانوکامپوزیتی چندلایه با هسته لانه زنبوریایمان شاطرزاده چهارسوقیمهدی محمدی مهر1402/06/28سیمنار دانشکده مکانیک11:00
مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسیبررسی اثر گرمایش در حین فرآیند پیچش تحت فشار بالا بر روی ریزساختار، خواص مکانیکی و رفتار خوردگی آلومینیوم1100علی سیاهکوهیمحمود عباسی1402/06/28اتاق سمینار دانشکده11:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل خزش محور چرخان FGM واقع بر بستر الاستیکامیرحسین عظیمیعباس لقمان1402/06/28سیمنار دانشکده مکانیک11:00
مکانیک- ساخت و تولیدبررسی اثر ارتعاشات اولتراسونیک بر روی فرایند تراش – فرز کاری بر روی الومینیوم 7075محمد خاکیدکتر سعید امینی1397/06/06-11:30
مکانیک- تبدیل انرژیمطالعه اثر استفاده از توربولاتورهای به شکل نوار پیچشی در مقایسه با سیم پیچ ها در گرمکن ایستگاه های تقلیل فشار گاز شهریمحسن پورباباییدکتر حسین خراسانی زاده دکتر علیرضا آقایی1398/11/28دانشکده مهندسی مکانیک11:30
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیمطالعه تجربی تاثیر نوع و ضخامت هسته بر خواص مکانیکی سازه ساندویچی با رویه کامپوزیتی و هسته پرینت شده با پلی اورتانمجتبی چارخلی ئینانلومهدی محمدی مهر1401/11/26سالن جلسات دانشکده ساتر11:30
فیزیک - فیزیک هسته‌ایبررسی ویژگی‌های حفاظت پرتوی و مکانیکی کامپوزیت اپوکسی- الیاف شیشه تقویت شده با نانوذرات تنگستنحامد حاتمیان گلسفیدیاحمد رمضانی مقدم1402/04/07دانشکده فیزیک11:30
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتعیین برش اولیه ورقهای از جنس مدرج تابعی مس- آلومینیوم برای ایجاد یقه های دور گرد از روش شکل دهی نمویعلی قاسم عسگریسعید گلابی1402/11/28سالن سمینار دانشکده مکانیک11:30
مکانیک- تبدیل انرژیشبیه سازی انتقال حرارت جابجایی مغشوش نانو سیال با استفاده از روش شبکه بولتزمن مبتنی بر اختلاف - محدودامیر عربیدکتر احمد رضا رحمتی1397/06/25سالن سمینار دانشکده مهندسی12:00
م. مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات نانو تیر فلکسو الکتریک دوار ضخامت متغیر با درنظر گرفتن اثرات سطحوحید عطائیدکتر علی قربان پور آرانی1397/06/31-12:00
مهندسی مکانیکبررسی اثر تعداد حفره¬ها بر احتراق در مشعل متخلخل- شعله آزاد دو لایهمحمدجواد حسین زادهاحمدرضا رحمتی1397/07/16سالن سمینار دانشکده12:00
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیبررسی تأثیرمنیفولد دایره ای بر توزیع جریان درون میکروکانال های مخروطی همگرا و جست وجوی حالت بهینهرویا محمدعلیدکتر قنبرعلی شیخ زاده1397/11/23سالن سمینار دانشکده12:00
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل کمانش صفحات ساندویچی تقویت شده با نانو لوله های کربنی تحت بارگذاری یکنواخت جانبیپرویز رشیدی نسبدکتر احمدرضا قاسمی1398/07/02-12:00
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل خمش و کمانش تیر ردی ساندویچی با هسته متخلخل و رویه های کامپوزیتی تقویت شده با نانو لوله نیترید بور تحت آلیاژ حافظه دارمصطفی بامداددکتر مهدی محمدی مهر1398/05/02دانشکده مهندسی12:00
مکانیک- تبدیل انرژیبررسی عددی تاثیرهندسه دیمپل بر ویژگی جریان و انتقال حرارت در یک تیوب با دیواره دیمپل دار در جریان نانوسیالمیلاد فرخیاندکتر علی اکبر عباسیان آرانی1398/06/27دانشکده مکانیک12:00
م. مکانیک- طراحی کاربردیطراحی، ساخت و تحلیل تنش نمونه اولیه سرامیک نسوز محفظه های احتراق توربین گازی تقویت شده با نانو پودرهای سرامیکی مختلف در استوانه توخالی غیرایزوتروپیک و ایزوتروپیک حرارتی بالای نامتقارنمحمدجواد نماینده نیاسریدکتر مهدی محمدی مهر1398/06/31-12:00
مکانیک- تبدیل انرژیمطالعه عددی عملکرد حرارتی مبدل حرارتی پوسته و لوله با لوله های مقاطع دایروی و بیضوی همراه بافلهای معمولی و متخلخل با فواصل متغیرابراهیم معصومیدکتر مجید سبزپوشانی1398/06/31ساختمان ساتر12:00
مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل دینامیکی و آنالیز مودال روتور داخلی و میانی چرخ دنده مغناطیسی پسیو شار شعاعیکیانوش شهریاریدکتر محسن ایرانی دکتر سید احمدرضا افسری1398/11/29کلاس 21 ساختمان ساتر12:00
مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدساخت کوره­ ی تحت خلاء با قابلیت اتمسفر محافظ در دمای بالا جهت استفاده در عملیات زینتراحمد سیفی نادرگلیسعید امینی1401/06/29دانشکده مکانیک12:00
اکتشاف معدنشبیه سازی زمین آماری پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ مطالعه موردی نیروگاه تلمبه ای ذخیره ای سد آزادشبنم کبیریدکتر سعید سلطانی محمدی دکتر علی عالی انوری1397/04/25سالن سمینار12:30
نمایش ۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۹۱ مورد.