کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژیبررسی اثر وجود تیغه حرارتی بر میدان جریان و انتقال گرمای جابجایی ترکیبی نانو سیال هیبریدی اب – اکسید کبالت – الماس در داخل یک محفظهحسین قراخانی آرانیدکتر مجید سبز پوشانی1397/02/23سالن سمینار دانشکده مهندسی13:00
مهندسی مواد- انتخاب و شناساییبررسی اثر خنک کاری بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی جوش اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم 6061سعید یحیی آبادیدکتر محمود عباسی1397/02/25اتاق سمینار دانشکده مهندسی14:00
مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات آزاد کمانش و خمش میکرو پوسته استوانه ای با ضخامت متغیر ساخته شده از مواد مدرج تابعی با استفاده از مدل کوپر- نقدی براساس تئوری تنش کوپل اصلاح شدهسروش قرقانیدکتر عباس لقمان1397/04/11دانشکده مهندسی14:00
اکتشاف معدنشبیه سازی زمین آماری پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ مطالعه موردی نیروگاه تلمبه ای ذخیره ای سد آزادشبنم کبیریدکتر سعید سلطانی محمدی دکتر علی عالی انوری1397/04/25سالن سمینار12:30
مهندسی مکانیکاثرات نانو لوله های کربنی چند جداره و لایه پیزو الکتریک بر انحنای چند لایه های کامپوزیتی نامتقارن با چیدمان کلیمهدی لطفیدکتر احمدرضا قاسمی1397/05/02اتاق سمینار دانشکده مهندسی9:30
مکانیک- ساخت و تولیدبررسی اثر ارتعاشات اولتراسونیک بر روی فرایند تراش – فرز کاری بر روی الومینیوم 7075محمد خاکیدکتر سعید امینی1397/06/06-11:30
مکانیک- ساخت و تولیدبررسی تجربی و عددی حد شکل پذیری ورق دو لایه تیتانیوم – فولاد St12 در فرایند شکل دهی نمویحامد رضایی حسین آبادیدکتر محمد هنر پیشه1397/06/06-10:00
م. مکانیک- طراحی کاربردیپاسخ دینامیکی دومیکرو تیرغیرکلاسیک تیموشنکو غیرخطی موازی تحت تأثیر بارمتحرکمصطفی هادیاندکتر کیوان ترابی1397/06/14-10:00
مکانیک طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات و کنترل فعال بهینه میکرو تیر ساندویچی ردی هوشمند با رویه¬های پیزوالکتریک تقویت شده با توزیع های مختلف نانولوله-های کربنی به عنوان حسگر و عملگرسید محمد اخوان علویمهدی محمدی مهر1397/06/24کلاس 11 ساختمان ساتر (مهندسی مکانیک)11:00
مکانیک-طراحی کاربردیطراحی بهینه جعبه دنده سیاره ای بر اساس وزن مینیمم به کمک الگوریتمهای ژنتیک و ازدحام ذراتمحمد جواد طاهرپوردکتر سعید گلابی1397/06/24اتاق سمینار دانشکده مهندسی13:00
مهندسی مکانیکمطالعه تجربی تاثیر تعداد حفره ها بر احتراق پیش آمیخته در مشعل ترکیبی متخلخل - شعله ازادرامین دلاوریدکتر سید عبدالمهدی هاشمی1397/06/24سالن سمینار دانشکده10:00
مکانیک- تبدیل انرژیشبیه سازی انتقال حرارت جابجایی مغشوش نانو سیال با استفاده از روش شبکه بولتزمن مبتنی بر اختلاف - محدودامیر عربیدکتر احمد رضا رحمتی1397/06/25سالن سمینار دانشکده مهندسی12:00
مهندسی مکانیکشبیه سازی عددی انتقال حرارت نانو سیال دو فازی به همراه تولید حرارت داخلی با استفاده از روش شبکه بولتزمناحسان کاشیدکتر احمدرضا رحمتی1397/06/25سالن سمینار دانشکده مهندسی11:00
مهندسی مکانیکتحلیل عددی اثر میدان مغناطیسی، محیط متخلخل و نانوسیال بر عملکرد جذب کننده خورشیدی سهموی حفره-دار در رژیم مغشوشعلیرضا مرادیدکتر علی اکبر عباسیان1397/06/25سالن سمینار13:00
مهندسی مکانیکاثر تغییر فاز دیواره روی میدان جریان و انتقال حرارت درون مینی کانال موجی شکل پرشده با مواد متخلل و نانو سیالدانیال خرمدکتر علی اکبر عباسیان1397/06/25سالن سمینار14:00
مکانیک- تبدیل انرژیارزیابی عملکرد مبدل حرارتی لوله مارپیچ و لوله مستقیم با استفاده از نانو سیال هیبریدیفرزاد چیت سازیدکتر احمدرضا رحمتی1397/06/26سالن سمینار دانشکده14:00
مهندسی مکانیکتحلبل رفتار خمش الکترومکانیکال و ارتعاش آزاد ورق های تک و چند لایه مدرج بر اساس مفهوم تار خنثی و تئوری برشی سینوسی دومتغیرهالیاس محمدرضایی بیدگلیدکتر محمد عارفی1397/06/26-8:00
مهندسی مکانیک تبدیل انرژیشبیه سازی عددی اثر انسداد یک سرخرگ شریانی بر پارامترهای همودینامیک خون در یک جریان ضربانیمحمد هادی اصغری ورزنهدکتر قنبرعلی شیخ زاده1397/06/26سالن سمینار مهندسی9:00
مکانیک-طراحی کاربردیطراحی، ساخت و کنترل غیر خطی ربات انعطاف پذیر دولینکی صفحه ایفرید سلطانی مطلقدکتر محسن ایرانی رهقی1397/06/26دانشکده مهندسی مکانیک9:00
مکانیک- طراحی کاربردیطراحی، ساخت و کنترل غیرخطی ربات با مفاصل انعطاف پذیرمحمدابراهیم گرجی محمدزادهدکتر محسن ایرانی رهقی1397/06/26دانشکده مهندسی مکانیک10:30
م. مکانیک- طراحی کاربردیپایدارسازی یک روتور غیربالانس پیوسته ی توپر تیموشنکو غیرکلاسیک به همراه جرم های متمرکز بر روی آن از طریق تکیه گاه های مغناطیسی فعالعلی اکبر امینی پزوهدکتر کیوان ترابی1397/06/27-14:00
مکانیک – ساخت و تولیدطراحی و ساخت دستگاه خودکار تولید پولی های پلاستیکی برای ماشین های قالی بافی با اصول طراحی برای تولید و مونتاژ (DFMA)احمدرضا زارع جوشقانیدکتر سعید گلابی1397/06/27دانشکده مکانیک14:00
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیاثر ضخامت نانولایه ی اطراف نانوذرات بر میدان جریان و انتقال حرارت در جابه جایی ترکیبی نانوسیالفرهاد منفرددکتر علی اکبر عباسیان آرانی1397/06/27-8:00
مهندسی مکانیکحل تحلیلی میدان جریان و انتقال حرارت نانوسیال عبوری از بین صفحات کشسان غیرموازی در حضور میدان مغناطیسی و در نظر گرفتن اثر حرارتی ژولفاطمه کرمیدکتر مجید سبزپوشان1397/06/31سالن سمینار دانشکده مهندسی8:00
مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل رفتار خزشی با تئوری کرنش سختی در مخزن استوانه ای نانو کامپوزیتی پایه پلیمری تقویت شده با نانولوله های کربنی تحت فشار داخلی و گرادیان دماسیدامیر نوربخشدکتر عباس لقمان1397/06/31-15:30
مهندسی مکانیکمدلسازی و بررسی عملکرد یک نمونه آب شیرین¬کن خورشیدی از نوع پله¬ای شیبدار همراه با مواد تغییر فاز دهندهصابر خان محمدیدکتر مجید سبزپوشانی1397/06/31-9:00
م. مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات آزاد نانو ورق دایروی فلکسوالکتریک واقع بر بستر ویسکوپاسترناک ارتوتروپیک با درنظرگرفتن اثرات سطحامیرحسین سلطان آرانیدکتر علی قربان پور آرانی1397/06/31دانشکده مهندسی مکانیک14:00
م. مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات نانو تیر فلکسو الکتریک دوار ضخامت متغیر با درنظر گرفتن اثرات سطحوحید عطائیدکتر علی قربان پور آرانی1397/06/31-12:00
مهندسی مکانیکبررسی اثر تعداد حفره¬ها بر احتراق در مشعل متخلخل- شعله آزاد دو لایهمحمدجواد حسین زادهاحمدرضا رحمتی1397/07/16سالن سمینار دانشکده12:00
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات و کمانش ورق ساندویچی با هسته ی لانه زنبوری و رویه های پیزوالکتریک واقع بر بستر ویسکوپاسترناک ناهمسانگردمحمد افشاریدکتر علی قربانپور ارانی دکتر مهدی محمدی مهر1397/08/12اتاقسمینار دانشکده مهندسی9:00
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیتحلیل عددی روی بهینه سازی هندسی و کارائی میکروکانال خنک سازی چاه های حرارتی غیر یکنواخت به وسیله نانوسیالمحمد خضلیدکتر علی اکبر عباسیان آرانی1397/09/10سالن سمینار دانشکده مهندسی14:00
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیمطالعه ی تطبیقی بارهای حرارتی و برودتی یک ساختمان با نمای لامل و نمای دو پوسته شیشه ای در منطقه ی آب وهوایی خشکعلیرضا وثوقدکتر قنبرعلی شیخ زاده1397/09/10سالن سمینار دانشکده مهندسی11:00
مهندسی مکانیک- ساخت و تولیدبررسی تجربی و عددی تعریض و نیروی نورد در فرآیند نورد گرم میلگردسید مجتبی امامتدکتر محمد هنرپیشه1397/09/19-11:00
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژیبررسی اثر مولد گردابه های ذوزنقه ای شکل بر رفتار هیدرودینامیکی و حرارتی سیال در کانالعباس جوادیاندکتر قنبر علی شیخ زاده دکتر علیرضا اقایی1397/09/24اتاق سمینار دانشکده11:00
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژیمطالعه اثر ورودی و خروجی بر جریان سیال و انتقال حرارت درون میکروکانال پر شده با مواد متخلخل و نانوسیال با سطح مقطع های مختلفمصطفی سیاوشیدکتر علی اکبر عباسیان آرانی1397/09/27سالن کنفرانس دانشکده مکانیک13:00
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیمطالعه اثرات خستگی حرارتی بر روی تنشهای پسماند و انحنا در چندلایه های کامپوزیتی و نانوکامپوزیتی متقارن و نامتقارنعلی طباطباییاندکتر احمدرضا قاسمی1397/10/17اتاق سمینار دانشکده14:00
مواد شناسایی و انتخاببررسی اثر فرآیندهای پردازش اصطکاکی اغتشاشی و اصطکاکی اغتشاشی ارتعاشی بر روی میکروساختار و خواص مکانیکی جوش ذوبی آرگون آلیاژ آلومنیم 1100مهدی خسرویان ریزیدکتر عباسی1397/10/24اتاق سمینار مهندسی11:00
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل سینماتیکی چرخش بازوی انسان بر مفصل شانه، ستون فقرات کمری و مفصل ران به وسیله پارامترهای راه رفتنصادق مددیدکتر حسین اشرفی دکتر کیوان ترابی1397/11/03دانشکده مهندسی مکانیک14:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی سیستم های انرژیتعیین شار حرارتی بحرانی و مقدار انحراف از جوشش هسته ای راکتور آبی ماژولار کوچک به روش دینامیک سیالات محاسباتیشایان نجف زادهدکتر محمد نظیفی فرد1397/11/06اتاق سمینار دانشکده مهندسی10:00
م. مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل خمش کمانش و ارتعاشات اجباری میکرو ورق مورب ساندویچی با هسته اورتوتروپیک و رویه های پیزو الکتریک تقویت شده با نانوکامپوزیت تحت خواص مادی وابسته به دما و رطوبتجواد رجبیدکتر مهدی محمدی مهر1397/11/06اتاق سمینار ساختمان ساتر11:00
مهندسی مواد و متالورژیبررسی نقش ارتعاش در فرایند پردازش اصطکاکی اغتشاشی بر روی میکرو ساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت سطحی ایجاد شده بر روی آلیاژ آلومینیوم 6061 با استفاده از نانو ذرات پودر SiO2محمد براتی دشتراهیدکتر محمود عباسی1397/11/15اتاق سمینار دانشکده مهندسی14:00
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیتجزیه و تحلیل ساختار جریان همراه با ذرات معلق در مجاری تنفسی انسان و شبیه سازی جریان هوای حاوی ذرات در یک مدل سه شاخه ای مجرای هوایی ریهبهزاد صباحی ثابتدکتر قنبرعلی شیخ زاده1397/11/15سالن اجتماعات دانشکده10:00
مهندسی مکانیک – حرارت و سیالاتطراحی و ارزیابی جریان داخلی سیال در یک ایستگاه کاهش فشار با استفاده از چندین مرحله اریفیسحامد متقیدکتر مجید سبزپوشانی1397/11/15سالن سمینار دانشکده13:00
مهندسی مکانیکآنالیز ارتعاشات یک تیر غیر کلاسیک چرخشی مقطع متغییر میکروکامپوزیتی تیمو شکنو بر پایه جرم متمرکز در انتها با استفاده ار تئوری تنش کوپل اصلاح شدهحمید طاهریاندکتر کیوان ترابی1397/11/15-10:00
مهندسی مکانیکتوسعه روش سوراخکاری مرحله ای برای اندازه گیری تنشهای پسماند در قطعات انحنادار کامپوزیتی و نانو کامپوزیتی تولید شده به روش پیچش الیافسیده سارا امیر احمدیاحمدرضا قاسمی1397/11/16اتاق سمینار دانشکده مهندسی10:30
مهندسی مکانیکتعیین تنشهای پسماند در لوله های تولید شده کامپوزیتی و نانو کامپوزیتی به روش پیچش الیاف با استفاده از روش شیارزنی.بهزاد اصغریدکتر احمدرضا قاسمی1397/11/16اتاق سمینار دانشکده مهندسی9:00
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیبررسی تأثیرمنیفولد دایره ای بر توزیع جریان درون میکروکانال های مخروطی همگرا و جست وجوی حالت بهینهرویا محمدعلیدکتر قنبرعلی شیخ زاده1397/11/23سالن سمینار دانشکده12:00
نانوشیمیبهبود خواص مکانیکی نانوکامپوزیت Epoxy/TiO2-SiO2 با بهره گیری از طراحی آزمایش به روش رویه ی پاسخ و مطالعه شبیه‬سازی دینامیک مولکولی آناکبر تکریدکتر مسعود همدانیان1397/11/23پژوهشکده علوم و فناوری نانو14:00
مهندسی مکانیک تبدیل انرژیمطالعه تجربی و مدل سازی عددی یک رکوپراتور ظرفیت پایینمجتبی قنبریدکتر سید عبدالمهدی هاشمی1397/11/23سالن سمینار دانشکده13:00
مهندسی مکانیکتحلیل، طراحی و ساخت یک دستگاه لوله گردبادی بهینه برای تأمین شرایط آسایش حرارتی داخل کابین بالگردسید محمد باقر شاهرضاییدکتر قنبر علی شیخ زاده1397/11/23سالن سمینار دانشکده9:00
مهندسی مکانیک تبدیل انرژیمطالعه عددی انتقال حرارت گذرا در یک سیستم ذخیره گرمای نهان خورشیدی با بهره¬گیری از مواد تغییرفازدهندهمهسا کریمیدکتر قنبر علی شیخ زاده1397/11/23-11:00
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل ضربه سرعت پایین در تیرهای ساندویچی با هسته های پلیمری ویسکوالاستیک و رویه های کامپوزیتی تقویت شده با نانولوله های کربنی مدرج تابعیفرشید نجفی تباردکتر حسین اشرفی1397/11/27سالن سمینار دانشکده10:00
مکانیک- طراحی کاربردیتحقیق اثر انباشتگی بر روی رفتار خزشی مخازن کروی نانو کامپوزیتی پایه پلیمری تقویت شده با نانولوله های کربنی تحت فشار داخلی و گرادیان دمامحمدرضا رفیعی نسبدکتر عباس لقمان1397/11/27سالن سمینار مهندسی14:00
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیتحلیل عددی مجموعه سوخت نیروگاه اتمی بوشهر با هدف افزایش کارایی حرارتی آنصالح داعی زادهدکتر محمد نظیفی فرد1397/11/27اتاق سمینار دانشکده مهندسی13:00
مهندسی مکانیکمطالعه عددی و سه بعدی جریان هوا در کانال های زیرزمینی دست کن با لحاظ اثر رطوبت خاک اطرافمحسن صابریدکتر حسین خراسانی زاده1397/11/28اتاق سمینار دانشکده مهندسی15:00
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیشبیه سازی سه بعدی و تحلیل سرعت، دما، رطوبت و توزیع آلاینده های گازی در مرغداری تخم گذار مجهز به سیستم تهویه با پد خنک کننده تبخیریکیوان احمدی بابادیدکتر حسین خراسانی زاده1397/11/28سالن سمینار ساختمان ساتر11:00
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیکمینه سازی تنشهای پسماند با تعیین پارامترهای بهینه جوشکاری قوس الکتریک ورقهای فولادی ضدزنگ با استفاده از روش اجزاء محدود، الگوریتم ازدحام ذرات و شبکه عصبیمسعود محمدیدکتر سعید گلابی1397/11/28کلاس 20 ساختمان ساتر11:00
مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب موادبررسی نقش ارتعاش و خنک کننده در فرایند پردازش اصطکاکی اغتشاشی بر روی میکروساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 6061امید بارونیدکتر عباس صادق زاده دکتر محمود عباسی1397/11/29اتاق سمینار مهندسی14:00
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل الکتروالاستیک نانو ورق سه لایه شامل هسته متخلخل و لایه های پیزوالکتریک بر اساس تئوری برشی دو متغیره سینوسی تحت بار الکتریکی و مکانیکی قرار گرفته بر روی بستر پاسترناک.سید مرتضی سیدی سعادتیدکتر محمد عارفی دکتر عباس لقمان1397/11/29-15:00
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژیبررسی عددی جریان مغشوش در کانال دارای پره های متخلخل پرشده با نانوسیالمهدی عادلیاندکتر علی اکبر عباسیان آرانی1397/11/29سالن سمینار دانشکده11:00
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیشبیه سازی عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی نانو سیال هیبریدی در حضور میدان الکتریکیامیر ایکدرنژاددکتر احمدرضا رحمتی1397/11/30سالن سمینار دانشکده12:30
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیبررسی عددی اثر نوع سوخت و خواص حرارتی محیط متخلخل بر پایداری شعله در مشعل متخلخل واگراعلی رضا دین دوستدکتر سید عبدالمهدی هاشمی1397/11/30-15:30
مهندسی مکانیک طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات آزاد و خمش میکروورق دایروی مدرچ سه لایه بیزومگنتیک براساس تئوری گرادیان کرنشی اصلاح شدهمرتضی محرابیدکتر محمد عارفی1397/11/30اتاق 349 ساختمان ساتر10:00
مکانیک- تبدیل انرژیتحلیل انرژی و اگزرژی یک کوره ذوب القایی فولاد با پیش گرمکن گازسوزسید میثم موسوی نژاددکتر هاشمی1397/11/30سالن سمینار ساختمان ساتر9:00
مهندسی مکانیک- حرارت و سیالاتبررسی عددی و تجربی تهویه کابین خودرو M44 سیتروئنسحر قاسمیدکتر مجید سبزپوشانی1397/11/30سالن سمینار دانشکده11:00
م. مکانیک- تبدیل انرژیتحلیل تجربی جریان سیال و انتقال حرارت درون لوله در رژیم جریان آرام و آشفتهغلامرضا نعلچی برزکیدکتر علی اکبر عباسیان آرانی1397/11/30سالن سمینار18:00
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیبررسی خنک کاری صفحه های مولد گرما در دو وضعیت جریان اجباری و جابجایی آزادحسین کرد فیروزجاییدکتر قنبرعلی شیخ زاده1397/12/25ساختمان ساتر سالن کنفرانس11:00
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات آزاد ورق ساندویچی کروی با هسته مگنتورئولوژیکال و رویه¬های پیزو - مگنتو الکتریکجواد کارگردکتر علی قربانپور1397/12/26دانشکده مهندسی مکانیک11:00
مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب موادبررسی نقش ارتعاش و خنک کننده در فرایند پردازش اصطکاکی اغتشاشی بر روی میکروساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 6061امید بارونیدکتر عباس صادق زاده دکتر محمود عباسی1398/04/02اتاق سمینار دانشکده مهندسی14:00
ریاضی کاربردی – آنالیز عددیحل عددی مدل رشد جمعیت و معادلات دیفرانسیل غیرخطی در مکانیک سیالات به روشهای هم مکانی هرمیت و چبیشف گویاعطیه ولیدکتر فاطمه ذبیحی1398/04/04کلاس 14 سالن کنفرانس دانشکده علوم16:00
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل خمش و کمانش تیر ردی ساندویچی با هسته متخلخل و رویه های کامپوزیتی تقویت شده با نانو لوله نیترید بور تحت آلیاژ حافظه دارمصطفی بامداددکتر مهدی محمدی مهر1398/05/02دانشکده مهندسی12:00
مکانیک- تبدیل انرژیتحلیل ترموالاستیک استوانه تقویت شده با نانوپلاکت های گرافن واقع بر بستر الاستیک تحت بارهای مکانیکی و حرارتیسینا کیانی مقدمدکتر محمد عارفی1398/05/06اتاق سمینار دانشکده مهندسی10:00
مهندسی عمران - سازهبررسی مشخصات فیزیکی و مکانیکی بتن سبک سازه ای ساخته شده با سبکدانه رس منبسط شده تحت درجات حرارت بالامحمد قاسم پناهیدکتر حسن استاد حسین1398/06/04اتاق سمینار دانشکده مهندسی14:00
مکانیک – ساخت و تولیداثر ارتعاش التراسونیک در فرآیند فرزکاری ارتعاشی بر روی فولاد AISI-4340علیرضا طرفه نژاددکتر سعید امینی1398/06/12-10:00
مهندسی مکانیکطراحی و ساخت شیر کنترل جهت و دبی مورد استفاده در آسانبر هیدرولیکعلی امینی سدهدکتر سعید امینی1398/06/12-10:00
مهندسی مکانیکتحلیل پایداری دینامیکی تیرهای ساندویچی با هسته الکترو رئولوژیکال و رویه های نانو کامپوزیتی واقع بر بستر ویسکو الاستیکامیر عباس رهبریدکتر علی قربانپور1398/06/17سالن آمفی تئاترساختمان ساتر10:00
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات آزاد و اجباری تیر تیموشنکو ساندویچی با هسته متخلخل و رویه های کامپوزیتی تقویت شده با نانو لوله کربنی تحت آلیاژ حافظه دارکاظم علم بیگیدکتر مهدی محمدی مهر1398/06/24سالن آمفی تئاتر ساختمان ساتر11:00
مکانیک- تبدیل انرژیبررسی عددی تاثیرهندسه دیمپل بر ویژگی جریان و انتقال حرارت در یک تیوب با دیواره دیمپل دار در جریان نانوسیالمیلاد فرخیاندکتر علی اکبر عباسیان آرانی1398/06/27دانشکده مکانیک12:00
مهندسی مکانیکطراحی و ساخت سیستم تست ارتعاشات تجهیزات الکترونیکیروح اله باقریدکتر محسن ایرانی رهقی1398/06/30-10:30
مهندسی مکانیکارتعاشات تیر ساندویچی با هسته لانه زنبوری و رویه های پیزو الکتریک متأثر از کنترلر تناسبی-مشتقیزینب سلیمانی جاویددکتر سعید امیر دکتر محمد عارفی1398/06/30اتاق سمینار دانشکده مهندسی9:00
مهندسی موادبررسی اثر عملیات پیرسازی بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 7075 تحت فرآیند "پیچش تحت فشار بالا" قرار گیرندهمحمد گیویدکتر محمود عباسی دکتر عباس صادق زاده1398/06/30کلاس 2 دانشکده مهندسی16:00
مکانیک- ساخت و تولیدمطالعه تجربی اثرات ناهمسانگردی بر شکل پذیری ورقهای آلومینیومی 3105 در فرآیند شکل دهی افزایشیامیرحسین نشاسته گیردکتر محمد هنرپیشه1398/06/30-15:00
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیبررسی تاثیر استفاده هخمزمان از مولد گردابه و نانوسیال بر عملکرد مبدل های حرارتیمحسن اشعریدکتر علی اکبر عباسیان آرانی1398/06/31ساختمان ساتر13:00
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیمدل سازی و تحلیل رفتار وابسته به زمان خزشی و واهلشی مواد پلیمری با استفاده از مدل های ریاضی ویسکوالاستیک سه پارامتری استاندارد مشتقات کسری و داده های آزمایشگاهی نانو فرورویمازیار زاهدحسین اشرفی1398/06/31-9:00
مهندسی مکانیک – طراحی کاربردیتحلیل فرکانس های طبیعی و استخراج شکل مودهای روتور اصلی بالگرد در شرایط مرزی مختلف به روش اجزا محدودمیلاد وندادهدکتر محسن ایرانی رهقی1398/06/31-14:00
م. مکانیک- طراحی کاربردیطراحی، ساخت و تحلیل تنش نمونه اولیه سرامیک نسوز محفظه های احتراق توربین گازی تقویت شده با نانو پودرهای سرامیکی مختلف در استوانه توخالی غیرایزوتروپیک و ایزوتروپیک حرارتی بالای نامتقارنمحمدجواد نماینده نیاسریدکتر مهدی محمدی مهر1398/06/31-12:00
مکانیک- تبدیل انرژیمطالعه عددی عملکرد حرارتی مبدل حرارتی پوسته و لوله با لوله های مقاطع دایروی و بیضوی همراه بافلهای معمولی و متخلخل با فواصل متغیرابراهیم معصومیدکتر مجید سبزپوشانی1398/06/31ساختمان ساتر12:00
م. مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل خزش گذرا با تئوری کرنش سختی و معادله ساختاری گستره تتا در مخزن کروی تحت فشار داخلی و گرادیان دماامیرحسین توکلیدکتر عباس لقمان دکتر سعید گلابی1398/06/31-16:00
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل کمانش صفحات ساندویچی تقویت شده با نانو لوله های کربنی تحت بارگذاری یکنواخت جانبیپرویز رشیدی نسبدکتر احمدرضا قاسمی1398/07/02-12:00
مهندسی مکانیکتجزیه و تحلیل مصرف انرژی در تولید گرانول پلی اتیلن سنگین توسط اکسترودر در صنعت پتروشیمیامیرحسین علیزاده مخملیدکتر علی اکبر عباسیان آرانی1398/07/17ساختمان ساتر دانشکده مهندسی11:00
مکانیک- ساخت و تولیداثر روانکار سرد در فرایند تراشکاری به کمک ارتعاش التراسونیک بر روی قطعه کار فولاد 1.1191کامران یزدانیدکتر سعید امینی1398/08/25ساختمان ساتر15:00
مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل کمانش و ارتعاشات تیر ساندویچی با رویه های نانو کامپوزیتی و هسته متخلخل بر اساس تئوری تغییر شکل برشی سینوسیصونا حنیفه لودکتر مهدی محمدی مهر1398/08/26-16:00
مکانیک- ساخت و تولیدبررسی عوامل شکل دهی با روش لبه کشی بر روی غیریکنواختی ضخامت وتنش های پسماند کلگی مخازن تحت فشارعبداله حسینیدکتر سعید گلابی1398/10/14-15:00
مهندسی مکانیک تبدیل انرژیتحلیل انرژی آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه کاشان با ویژگی های یک ساختمان سبزمنیره نوحیاندکتر قنبرعلی شیخ زاده1398/11/20اتاق سمینار ساختمان ساتر12:30
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیبهینه‌سازی فرایند نورد سرد با استفاده از روش اجزای محدود، شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات، بر اساس توان مصرفی و عمر خستگیمجید محمدرضاییدکتر سعید گلابی1398/11/21ساختمان ساتر14:00
مکانیک- طراحی کاربردیکنترل فعال ارتعاشات یک پره منشوری با هسته لانه زنبوری به همراه صفحات پیزوالکتریکمیلاد محبوبدکتر کیوان ترابی دکتر سعید امیر1398/11/26-10:00
مکانیک- طراحی کاربردیکنترل فعال ارتعاشات یک پره منشوری با هسته لانه زنبوری به همراه صفحات پیزوالکتریکمیلاد محبوبدکتر کیوان ترابی دکتر سعید امیر1398/11/26-10:00
مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات پنل ساندویچی جدار ضخیم متخلخل تقویت شده با رویه های نانو کامپوزیتیمحمدعلی محمدی مهردکتر عباس لقمان1398/11/27دانشکده مهندسی مکانیک10:00
مهندسی مکانیکمقایسه عددی اثر مدلهای تک فازی و چند فازی بر میدان جریان و انتقال حرارت نانوسیال هیبریدی در لوله مبدل حرارتی مجهز شده به نوار تابیدهروح الله فروغی فردکتر حسین خراسانی زاده دکتر علیرضا آقایی1398/11/28-12:30
مکانیک- تبدیل انرژیمطالعه اثر استفاده از توربولاتورهای به شکل نوار پیچشی در مقایسه با سیم پیچ ها در گرمکن ایستگاه های تقلیل فشار گاز شهریمحسن پورباباییدکتر حسین خراسانی زاده دکتر علیرضا آقایی1398/11/28دانشکده مهندسی مکانیک11:30
نمایش ۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۹۱ مورد.