کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
مکانیک- تبدیل انرژیمطالعه عددی عملکرد حرارتی مبدل حرارتی پوسته و لوله با لوله های مقاطع دایروی و بیضوی همراه بافلهای معمولی و متخلخل با فواصل متغیرابراهیم معصومیدکتر مجید سبزپوشانی1398/06/31ساختمان ساتر12:00
مهندسی معدن - استخراج مواد معدنیطراحی و تحلیل ژئومکانیکی کارگاه استخراج در تغییر روش معدنکاری از کواری به زیرزمینی (مطالعه موردی: معدن سنگ ساختمانی دهبید)ابراهیم مهدویمجید نوریان1402/06/26اتاق سمینار دانشکده مهندسی11:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتاثیر توزیع غیرخطی حرارت بر فرکانس های طبیعی وابسته به تخلخل میکرو ورق های مستطیلی مدرج تابعی تقویت شده با رویه های نانوکامپوزیتی تحت نیروی مغناطیسی دو بعدی لورنز با در نظر گرفتن اثرات تنش سطحابوالفضل مداح راوندیسعید امیر1401/12/10سالن جلسات دانشکده ساتر12:30
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل بیومکانیکی مجراهای بدن انسان با تومور تغییر شکل پذیر به همراه نظریه رشد تومور با استفاده از شبکه عصبیاحسان ناجی زوارهحسین اشرفی1402/06/27سیمنار دانشکده مکانیک09:00
مهندسی مکانیکشبیه سازی عددی انتقال حرارت نانو سیال دو فازی به همراه تولید حرارت داخلی با استفاده از روش شبکه بولتزمناحسان کاشیدکتر احمدرضا رحمتی1397/06/25سالن سمینار دانشکده مهندسی11:00
مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدساخت کوره­ ی تحت خلاء با قابلیت اتمسفر محافظ در دمای بالا جهت استفاده در عملیات زینتراحمد سیفی نادرگلیسعید امینی1401/06/29دانشکده مکانیک12:00
مکانیک – ساخت و تولیدطراحی و ساخت دستگاه خودکار تولید پولی های پلاستیکی برای ماشین های قالی بافی با اصول طراحی برای تولید و مونتاژ (DFMA)احمدرضا زارع جوشقانیدکتر سعید گلابی1397/06/27دانشکده مکانیک14:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبررسی عملکرد ترموهیدرولیکی کلکتور آبگرمکن خورشیدی از نوع صفحه_لوله با استفاده از نانوسیال اب_آلومینا و بازچرخش جریانافشین سلطانیمجید سبزپوشان1402/07/05دانشکده مهندسی مکانیک09:30
مهندسی مکانیکتحلبل رفتار خمش الکترومکانیکال و ارتعاش آزاد ورق های تک و چند لایه مدرج بر اساس مفهوم تار خنثی و تئوری برشی سینوسی دومتغیرهالیاس محمدرضایی بیدگلیدکتر محمد عارفی1397/06/26-8:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل انتشار موج تنش حرارتی برای تیر پیزو الکتریک مدرج تابعی نانو در بستر ولاسو تعمیم یافتهامید اسماعیلیعلی قربانپور1401/06/30سالن جلسات دانشکده ساتر09:30
مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب موادبررسی نقش ارتعاش و خنک کننده در فرایند پردازش اصطکاکی اغتشاشی بر روی میکروساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 6061امید بارونیدکتر عباس صادق زاده دکتر محمود عباسی1397/11/29اتاق سمینار مهندسی14:00
مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب موادبررسی نقش ارتعاش و خنک کننده در فرایند پردازش اصطکاکی اغتشاشی بر روی میکروساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 6061امید بارونیدکتر عباس صادق زاده دکتر محمود عباسی1398/04/02اتاق سمینار دانشکده مهندسی14:00
مکانیک طراحی کاربردیتحلیل خمش و ارتعاشات میکرو ورق مستطیلی ساندویچی متقارن مجهز به وصله های پیزوالکتریک بر اساس تئوری الاستیسیته سه بعدیامید داستانپور حسین آبادیدکتر محمد عارفی1398/11/29-13:00
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیشبیه سازی عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی نانو سیال هیبریدی در حضور میدان الکتریکیامیر ایکدرنژاددکتر احمدرضا رحمتی1397/11/30سالن سمینار دانشکده12:30
مهندسی مکانیکتحلیل پایداری دینامیکی تیرهای ساندویچی با هسته الکترو رئولوژیکال و رویه های نانو کامپوزیتی واقع بر بستر ویسکو الاستیکامیر عباس رهبریدکتر علی قربانپور1398/06/17سالن آمفی تئاترساختمان ساتر10:00
مکانیک- تبدیل انرژیشبیه سازی انتقال حرارت جابجایی مغشوش نانو سیال با استفاده از روش شبکه بولتزمن مبتنی بر اختلاف - محدودامیر عربیدکتر احمد رضا رحمتی1397/06/25سالن سمینار دانشکده مهندسی12:00
م. مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل خزش گذرا با تئوری کرنش سختی و معادله ساختاری گستره تتا در مخزن کروی تحت فشار داخلی و گرادیان دماامیرحسین توکلیدکتر عباس لقمان دکتر سعید گلابی1398/06/31-16:00
م. مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات آزاد نانو ورق دایروی فلکسوالکتریک واقع بر بستر ویسکوپاسترناک ارتوتروپیک با درنظرگرفتن اثرات سطحامیرحسین سلطان آرانیدکتر علی قربان پور آرانی1397/06/31دانشکده مهندسی مکانیک14:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل خزش محور چرخان FGM واقع بر بستر الاستیکامیرحسین عظیمیعباس لقمان1402/06/28سیمنار دانشکده مکانیک11:00
مهندسی مکانیکتجزیه و تحلیل مصرف انرژی در تولید گرانول پلی اتیلن سنگین توسط اکسترودر در صنعت پتروشیمیامیرحسین علیزاده مخملیدکتر علی اکبر عباسیان آرانی1398/07/17ساختمان ساتر دانشکده مهندسی11:00
مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنیبررسی قابلیت برش سنگ های ساختمانی با توجه به پارامترهای فیزیکی و مکانیکی و ارائه مدلی برای پیش بینی قابلیت برش معدن سنگ تراورتن آبگرم محلاتامیرحسین محمدی رادعلی اکبر عبدالله زاده1402/11/28اتاق سمینار دانشکده مهندسی14:00
مکانیک- ساخت و تولیداثر ارتعاش یک بعدی و دو بعدی در فرآیند تراشکاری التراسونیک بر روی شیشه 7 Bkامیرحسین مختاریاندکتر سعید امینی1399/06/17-11:00
مکانیک- ساخت و تولیدمطالعه تجربی اثرات ناهمسانگردی بر شکل پذیری ورقهای آلومینیومی 3105 در فرآیند شکل دهی افزایشیامیرحسین نشاسته گیردکتر محمد هنرپیشه1398/06/30-15:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیتحلیل ترمودینامیکی و اگزرژی یک نیروگاه سیکل ترکیبی رانکین-برایتون خوداتکا در تولید سوخت هیدروژنامیرمهدی ایجادیابوالفضل فتاحی1402/10/26دانشکده مهندسی مکانیک09:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبررسی عملکرد کلکتور هواگرم خورشیدی با مانع در راستای عمود بر جریان به همراه مواد تغییر فاز دهندهامین قلعه نوئیمجید سبزپوشان1401/06/28دانشکده مهندسی مکانیک09:00
نانوشیمیبهبود خواص مکانیکی نانوکامپوزیت Epoxy/TiO2-SiO2 با بهره گیری از طراحی آزمایش به روش رویه ی پاسخ و مطالعه شبیه‬سازی دینامیک مولکولی آناکبر تکریدکتر مسعود همدانیان1397/11/23پژوهشکده علوم و فناوری نانو14:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیتحلیل ترمودینامیکی-اقتصادی و بهینه‌سازی چندهدفه یک واحد تولید قدرت، هیدروژن و سوخت بیودیزل با استفاده از کشت جلبکایدا صدری ایرانیابوالفضل فتاحی1403/03/12دانشکده مهندسی مکانیک14:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات و کمانش میکرو پوسته مخروطی ساندویچی نانوکامپوزیتی چندلایه با هسته لانه زنبوریایمان شاطرزاده چهارسوقیمهدی محمدی مهر1402/06/28سیمنار دانشکده مکانیک11:00
نانو شیمیسنتز و شناسایی نانوذرات سیلیسیم دی اکسید با استفاده از عامل پوشاننده پلیمری و بهینه سازی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت سه فازی Ep/PVC/SiO2 با طراحی آزمایش در روش رویه ی پاسخ (RSM) و بررسی اثر الیاف کربن بر آنبهاره خدمتکاریمسعود همدانیان1402/11/29پژوهشکده علوم و فناوری نانو08:30
مهندسی مکانیکتعیین تنشهای پسماند در لوله های تولید شده کامپوزیتی و نانو کامپوزیتی به روش پیچش الیاف با استفاده از روش شیارزنی.بهزاد اصغریدکتر احمدرضا قاسمی1397/11/16اتاق سمینار دانشکده مهندسی9:00
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیتجزیه و تحلیل ساختار جریان همراه با ذرات معلق در مجاری تنفسی انسان و شبیه سازی جریان هوای حاوی ذرات در یک مدل سه شاخه ای مجرای هوایی ریهبهزاد صباحی ثابتدکتر قنبرعلی شیخ زاده1397/11/15سالن اجتماعات دانشکده10:00
م. مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل خمش کمانش و ارتعاشات اجباری میکرو ورق مورب ساندویچی با هسته اورتوتروپیک و رویه های پیزو الکتریک تقویت شده با نانوکامپوزیت تحت خواص مادی وابسته به دما و رطوبتجواد رجبیدکتر مهدی محمدی مهر1397/11/06اتاق سمینار ساختمان ساتر11:00
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات آزاد ورق ساندویچی کروی با هسته مگنتورئولوژیکال و رویه¬های پیزو - مگنتو الکتریکجواد کارگردکتر علی قربانپور1397/12/26دانشکده مهندسی مکانیک11:00
فیزیک - فیزیک هسته‌ایبررسی ویژگی‌های حفاظت پرتوی و مکانیکی کامپوزیت اپوکسی- الیاف شیشه تقویت شده با نانوذرات تنگستنحامد حاتمیان گلسفیدیاحمد رمضانی مقدم1402/04/07دانشکده فیزیک11:30
مکانیک- ساخت و تولیدبررسی تجربی و عددی حد شکل پذیری ورق دو لایه تیتانیوم – فولاد St12 در فرایند شکل دهی نمویحامد رضایی حسین آبادیدکتر محمد هنر پیشه1397/06/06-10:00
مهندسی مکانیک – حرارت و سیالاتطراحی و ارزیابی جریان داخلی سیال در یک ایستگاه کاهش فشار با استفاده از چندین مرحله اریفیسحامد متقیدکتر مجید سبزپوشانی1397/11/15سالن سمینار دانشکده13:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبررسی اثر تغییر نوع سطح مقطع و آرایش موانع برمشخصه های هیدرودینامیکی وحرارتی جریان نانوسیال در یک میکروچاه حرارتیحامد نوروزی فروشانیاحمدرضا رحمتی1401/06/29دانشکده مهندسی مکانیک14:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیشبیه سازی عددی جریان سیال و انتقال حرارت در یک مبدل حرارتی صفحه‌ای-بالشتی موج‌دار در حضور یک نانو سیال هیبریدیحسن رویین تنابوالفضل فتاحی1402/10/26دانشکده مهندسی مکانیک14:00
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژیبررسی اثر وجود تیغه حرارتی بر میدان جریان و انتقال گرمای جابجایی ترکیبی نانو سیال هیبریدی اب – اکسید کبالت – الماس در داخل یک محفظهحسین قراخانی آرانیدکتر مجید سبز پوشانی1397/02/23سالن سمینار دانشکده مهندسی13:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیخمش استاتیکی و ارتعاشات آزاد ساندویچ پنل استوانه‌ای ساخته‌شده از متامواد آکستیک فعال‌شده با گرافن اوریگامی با درجه‌بندی تابعی براساس تئوری برشی مرتبه بالا و تغییر شکل نرمالحسین والیمحمد عارفی1402/05/31سیمنار دانشکده مکانیک08:30
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیبررسی خنک کاری صفحه های مولد گرما در دو وضعیت جریان اجباری و جابجایی آزادحسین کرد فیروزجاییدکتر قنبرعلی شیخ زاده1397/12/25ساختمان ساتر سالن کنفرانس11:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیجازنی درپوش آلومینیومی درون لوله کامپوزیتی و مطالعه اثرات آن به روش ترموگرافیحمید طالبیاحمد رضا قاسمى1401/06/30سالن جلسات دانشکده ساتر11:00
مهندسی مکانیکآنالیز ارتعاشات یک تیر غیر کلاسیک چرخشی مقطع متغییر میکروکامپوزیتی تیمو شکنو بر پایه جرم متمرکز در انتها با استفاده ار تئوری تنش کوپل اصلاح شدهحمید طاهریاندکتر کیوان ترابی1397/11/15-10:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبررسی عددی تأثیر استفاده از نانوسیال بر عملکرد چاه حرارتی میکروکانالحمیدرضا جلوداریان بیدگلیاحمدرضا رحمتی1401/08/21دانشکده مهندسی مکانیک15:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیمطالعه عددی جریان و انتقال حرارت در یک میکروکانال با مسیرهای چندگانه عبور جریان حاوی نانوکپسول¬های مواد تغییر فاز دهندهحمیدرضا قاسمیقنبرعلی شیخ زاده1401/11/23دانشکده مهندسی مکانیک12:30
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیاستفاده از جت‌های برخوردی در هواگرمکن خورشیدی به منظور افزایش انتقال حرارتحمیدرضا ناغونیابوالفضل فتاحی1402/11/30دانشکده مهندسی مکانیک14:00
مهندسی مکانیکاثر تغییر فاز دیواره روی میدان جریان و انتقال حرارت درون مینی کانال موجی شکل پرشده با مواد متخلل و نانو سیالدانیال خرمدکتر علی اکبر عباسیان1397/06/25سالن سمینار14:00
مهندسی مکانیکمطالعه تجربی تاثیر تعداد حفره ها بر احتراق پیش آمیخته در مشعل ترکیبی متخلخل - شعله ازادرامین دلاوریدکتر سید عبدالمهدی هاشمی1397/06/24سالن سمینار دانشکده10:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبررسی انتقال حرارت در یک میکروکانال با جریان آشوبناک نانوسیالرسول فرقانیابوالفضل فتاحی1402/10/25دانشکده مهندسی مکانیک14:00
فناوری معماری - بیونیکطراحی ساختمان مسکونی شهر کاشان مبتنی بر بهینه سازی تهویه طبیعی برپایه‌ی مکانیک سیالات محاسباتی، شبکه عصبی و الگوریتم ازدحام ذراترسول مجیدی نیاحمید رضا فرشچی1401/06/28دانشکده معماری هنر10:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیپاسخ ریکاوری خزشی در استوانه جدار ضخیم تحت فشار داخل و گرادیان دمارضا مرادیعباس لقمان1401/06/23سالن جلسات دانشکده ساتر10:30
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتعیین الگوی بهینه قرارگیری عملگرهای پیزوالکتریک در کاهش تمرکز تنش اطراف سوراخ در یک ورق سوراخ دار تحت کشش از جنس بی متالرضا نادری دره شوریسعید گلابی1401/10/25سالن جلسات دانشکده ساتر10:00
مهندسی مکانیکمقایسه عددی اثر مدلهای تک فازی و چند فازی بر میدان جریان و انتقال حرارت نانوسیال هیبریدی در لوله مبدل حرارتی مجهز شده به نوار تابیدهروح الله فروغی فردکتر حسین خراسانی زاده دکتر علیرضا آقایی1398/11/28-12:30
مهندسی مکانیکطراحی و ساخت سیستم تست ارتعاشات تجهیزات الکترونیکیروح اله باقریدکتر محسن ایرانی رهقی1398/06/30-10:30
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیبررسی تأثیرمنیفولد دایره ای بر توزیع جریان درون میکروکانال های مخروطی همگرا و جست وجوی حالت بهینهرویا محمدعلیدکتر قنبرعلی شیخ زاده1397/11/23سالن سمینار دانشکده12:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیکاربرد مواد متخلخل لوله ای درون جمع کننده های خورشیدیزهرا باغبانی تهرانیعلی اکبر عباسیان1402/10/18دانشکده مهندسی مکانیک09:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل الاستیک پنل استوانه ای با هسته متخلخل و تقویت شده با لایه های گرافن نانوپلیتلتزهرا خدادادی قلعه شاهیمحمد عارفی1402/06/26سیمنار دانشکده مکانیک08:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیمدل سازی و تحلیل پاسخ دینامیکی ضربه وارد بر سر انسان با استفاده از یک رهیافت نوین ترکیبی اویلری-لاگرانژیزهرا عابدین پورحسین اشرفی1401/11/30سالن جلسات دانشکده ساتر10:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبهینه سازی عملکرد تهویه طبیعی و مکانیکی در محیط های صنعتی مختلف (مطالعه موردی)زهرا مولویان جزیعلی عارف منش1401/06/30دانشکده مهندسی مکانیک12:30
مهندسی مکانیکارتعاشات تیر ساندویچی با هسته لانه زنبوری و رویه های پیزو الکتریک متأثر از کنترلر تناسبی-مشتقیزینب سلیمانی جاویددکتر سعید امیر دکتر محمد عارفی1398/06/30اتاق سمینار دانشکده مهندسی9:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیارتعاشات آزاد پوسته‌ی مخروطی دوار ساندویچی با هسته‌ی لانه زنبوری آگزتیک و تقویت شده با رینگ حلقویسحر جهانگیریعلی قربانپور1401/11/30سالن جلسات دانشکده ساتر11:00
مهندسی مکانیک- حرارت و سیالاتبررسی عددی و تجربی تهویه کابین خودرو M44 سیتروئنسحر قاسمیدکتر مجید سبزپوشانی1397/11/30سالن سمینار دانشکده11:00
مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات آزاد کمانش و خمش میکرو پوسته استوانه ای با ضخامت متغیر ساخته شده از مواد مدرج تابعی با استفاده از مدل کوپر- نقدی براساس تئوری تنش کوپل اصلاح شدهسروش قرقانیدکتر عباس لقمان1397/04/11دانشکده مهندسی14:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبررسی عملکرد و تولید آلاینده‌ها در محفظه احتراق یک توربین گازی صنعتی با سوخت گاز سنتزیسروش نیلی احمدابادیسید عبدالمهدی هاشمی1402/06/26دانشکده مهندسی مکانیک13:00
مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدبررسی خواص مکانیکی و اندازه گیری تنش پسماند صفحات آلومینیومی 6061-T6جوشکاری شده با صفحات واسط مسی و برنجیبا استفاده از جوشکاری اصطکاکی اغتشاشیسعید اریان پورکاشانیمحمد هنرپیشه1401/06/28دانشکده مکانیک16:00
مهندسی مواد- انتخاب و شناساییبررسی اثر خنک کاری بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی جوش اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم 6061سعید یحیی آبادیدکتر محمود عباسی1397/02/25اتاق سمینار دانشکده مهندسی14:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات پوسته استوانه ای ساندویچی با هسته لانه زنبوری تقویت شده با چیدمان های مختلف نانو لوله های کربنی و رویه های پیزوالکتریک تحت جریان هوای فراصوت با استفاده از تئوری پوسته کوپر-نقدیسهیل گیویعلی قربانپور1401/08/18سالن جلسات دانشکده ساتر13:30
مهندسی مکانیک- ساخت و تولیدبررسی تجربی و عددی تعریض و نیروی نورد در فرآیند نورد گرم میلگردسید مجتبی امامتدکتر محمد هنرپیشه1397/09/19-11:00
مکانیک طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات و کنترل فعال بهینه میکرو تیر ساندویچی ردی هوشمند با رویه¬های پیزوالکتریک تقویت شده با توزیع های مختلف نانولوله-های کربنی به عنوان حسگر و عملگرسید محمد اخوان علویمهدی محمدی مهر1397/06/24کلاس 11 ساختمان ساتر (مهندسی مکانیک)11:00
مهندسی مکانیکتحلیل، طراحی و ساخت یک دستگاه لوله گردبادی بهینه برای تأمین شرایط آسایش حرارتی داخل کابین بالگردسید محمد باقر شاهرضاییدکتر قنبر علی شیخ زاده1397/11/23سالن سمینار دانشکده9:00
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل الکتروالاستیک نانو ورق سه لایه شامل هسته متخلخل و لایه های پیزوالکتریک بر اساس تئوری برشی دو متغیره سینوسی تحت بار الکتریکی و مکانیکی قرار گرفته بر روی بستر پاسترناک.سید مرتضی سیدی سعادتیدکتر محمد عارفی دکتر عباس لقمان1397/11/29-15:00
مکانیک- تبدیل انرژیتحلیل انرژی و اگزرژی یک کوره ذوب القایی فولاد با پیش گرمکن گازسوزسید میثم موسوی نژاددکتر هاشمی1397/11/30سالن سمینار ساختمان ساتر9:00
مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل رفتار خزشی با تئوری کرنش سختی در مخزن استوانه ای نانو کامپوزیتی پایه پلیمری تقویت شده با نانولوله های کربنی تحت فشار داخلی و گرادیان دماسیدامیر نوربخشدکتر عباس لقمان1397/06/31-15:30
مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدطراحی و ساخت بالشتک الاستومری مربوط به خودرو ولوو مطابق با نمونه ی سفارشیسیدعلی جعفرزادهمحمد هنرپیشه1402/11/29دانشکده مکانیک18:00
مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسیبررسی تاثیر سرمایش در حین فرآیند پیچش تحت فشار بالا بر روی خواص مکانیکی و رفتار خوردگی آلیاژ آلومینیوم 1100سیدعلی وجدانی زادهمحمود عباسی1402/11/29اتاق سمینار دانشکده15:30
مهندسی مکانیکتوسعه روش سوراخکاری مرحله ای برای اندازه گیری تنشهای پسماند در قطعات انحنادار کامپوزیتی و نانو کامپوزیتی تولید شده به روش پیچش الیافسیده سارا امیر احمدیاحمدرضا قاسمی1397/11/16اتاق سمینار دانشکده مهندسی10:30
مکانیک- تبدیل انرژیتحلیل ترموالاستیک استوانه تقویت شده با نانوپلاکت های گرافن واقع بر بستر الاستیک تحت بارهای مکانیکی و حرارتیسینا کیانی مقدمدکتر محمد عارفی1398/05/06اتاق سمینار دانشکده مهندسی10:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل الکتروالاستیک پنل استوانه ای سه لایه تقویت شده با نانو ورق های گرافن و مجهزشده به لایه های پیزو الکتریک بر اساس تئوری تغییر شکل برشی و نرمالشایان منانیعباس لقمان1401/06/27سالن جلسات دانشکده ساتر11:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی سیستم های انرژیتعیین شار حرارتی بحرانی و مقدار انحراف از جوشش هسته ای راکتور آبی ماژولار کوچک به روش دینامیک سیالات محاسباتیشایان نجف زادهدکتر محمد نظیفی فرد1397/11/06اتاق سمینار دانشکده مهندسی10:00
اکتشاف معدنشبیه سازی زمین آماری پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ مطالعه موردی نیروگاه تلمبه ای ذخیره ای سد آزادشبنم کبیریدکتر سعید سلطانی محمدی دکتر علی عالی انوری1397/04/25سالن سمینار12:30
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیتاثیر هدرهای فین دار روی میدان جریان و انتقال حرارت درون میکروکانال حاوی نانو سیالشهرزاد کریمی فرعلی اکبر عباسیان1401/11/25دانشکده مهندسی مکانیک11:00
مهندسی مکانیکمدلسازی و بررسی عملکرد یک نمونه آب شیرین¬کن خورشیدی از نوع پله¬ای شیبدار همراه با مواد تغییر فاز دهندهصابر خان محمدیدکتر مجید سبزپوشانی1397/06/31-9:00
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل سینماتیکی چرخش بازوی انسان بر مفصل شانه، ستون فقرات کمری و مفصل ران به وسیله پارامترهای راه رفتنصادق مددیدکتر حسین اشرفی دکتر کیوان ترابی1397/11/03دانشکده مهندسی مکانیک14:00
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیتحلیل عددی مجموعه سوخت نیروگاه اتمی بوشهر با هدف افزایش کارایی حرارتی آنصالح داعی زادهدکتر محمد نظیفی فرد1397/11/27اتاق سمینار دانشکده مهندسی13:00
مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل کمانش و ارتعاشات تیر ساندویچی با رویه های نانو کامپوزیتی و هسته متخلخل بر اساس تئوری تغییر شکل برشی سینوسیصونا حنیفه لودکتر مهدی محمدی مهر1398/08/26-16:00
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژیبررسی اثر مولد گردابه های ذوزنقه ای شکل بر رفتار هیدرودینامیکی و حرارتی سیال در کانالعباس جوادیاندکتر قنبر علی شیخ زاده دکتر علیرضا اقایی1397/09/24اتاق سمینار دانشکده11:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیشبیه سازی عددی انتقال حرارت جابه جایی اجباری فلزات مایع در یک چاه گرمایی میکروکانال تحت میدان مغناطیسیعباس ملائیاحمدرضا رحمتی1402/06/26دانشکده مهندسی مکانیک16:00
مکانیک- ساخت و تولیدبررسی عوامل شکل دهی با روش لبه کشی بر روی غیریکنواختی ضخامت وتنش های پسماند کلگی مخازن تحت فشارعبداله حسینیدکتر سعید گلابی1398/10/14-15:00
ریاضی کاربردی – آنالیز عددیحل عددی مدل رشد جمعیت و معادلات دیفرانسیل غیرخطی در مکانیک سیالات به روشهای هم مکانی هرمیت و چبیشف گویاعطیه ولیدکتر فاطمه ذبیحی1398/04/04کلاس 14 سالن کنفرانس دانشکده علوم16:00
مهندسی مکانیکطراحی و ساخت شیر کنترل جهت و دبی مورد استفاده در آسانبر هیدرولیکعلی امینی سدهدکتر سعید امینی1398/06/12-10:00
م. مکانیک- طراحی کاربردیپایدارسازی یک روتور غیربالانس پیوسته ی توپر تیموشنکو غیرکلاسیک به همراه جرم های متمرکز بر روی آن از طریق تکیه گاه های مغناطیسی فعالعلی اکبر امینی پزوهدکتر کیوان ترابی1397/06/27-14:00
مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدمطالعه تجربی و عددی خستگی در فرایند تغییر شکل در کانال های ناهمسان زاویه دار آلومینیوم 6061علی داوری دولت ابادیمحمد هنرپیشه1403/02/01دانشکده مکانیک14:00
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیبررسی عددی اثر نوع سوخت و خواص حرارتی محیط متخلخل بر پایداری شعله در مشعل متخلخل واگراعلی رضا دین دوستدکتر سید عبدالمهدی هاشمی1397/11/30-15:30
مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسیبررسی اثر گرمایش در حین فرآیند پیچش تحت فشار بالا بر روی ریزساختار، خواص مکانیکی و رفتار خوردگی آلومینیوم1100علی سیاهکوهیمحمود عباسی1402/06/28اتاق سمینار دانشکده11:00
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیمطالعه اثرات خستگی حرارتی بر روی تنشهای پسماند و انحنا در چندلایه های کامپوزیتی و نانوکامپوزیتی متقارن و نامتقارنعلی طباطباییاندکتر احمدرضا قاسمی1397/10/17اتاق سمینار دانشکده14:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتعیین برش اولیه ورقهای از جنس مدرج تابعی مس- آلومینیوم برای ایجاد یقه های دور گرد از روش شکل دهی نمویعلی قاسم عسگریسعید گلابی1402/11/28سالن سمینار دانشکده مکانیک11:30
مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدطراحی و ساخت قالب CEC و بررسی اثر این فرآیند بر میکروساختار آلیاژ مس 99.95%علی قربان زاده مشکانیفرشید احمدی1401/07/30دانشکده مکانیک18:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبررسی اثر هندسه و جهت قرار گیری لوله ها بر عملکرد مبدل حرارتی فشرده با چیدمان پلکانیعلی وهابیسید عبدالمهدی هاشمی1402/10/24دانشکده مهندسی مکانیک09:00
مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسیاستفاده از فرآیند پیچش تحت فشار بالا در فشارش ترکیب ذرات پودر منیزیم و اکسید سیلسیوم و بررسی اثرات آن بر روی خواص مکانیکی و مقاومت به خوردگی قطعات متالورژی پودر تهیه شدهعلیرضا صابرطحانمحمود عباسی1401/11/16اتاق سمینار دانشکده مهندسی10:00
مکانیک – ساخت و تولیداثر ارتعاش التراسونیک در فرآیند فرزکاری ارتعاشی بر روی فولاد AISI-4340علیرضا طرفه نژاددکتر سعید امینی1398/06/12-10:00
نمایش ۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۹۱ مورد.