کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
مهندسی مکانیک - ساخت و تولید      تاثیر فرآیندکوبش التراسونیک  بر بهبود خواص سطحی  قطعه کار(مسطح)1.2344       محمد حمدیانسعید امینی1402/07/03دانشکده مکانیک14:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی بررسی شکل ­دهی نموی لوله پلیمری (PVC) به‌صورت تجربی و شبیه ­سازی اجزای محدودمحمد ربانیبهزاد سلطانی1401/06/28سالن جلسات دانشکده ساتر17:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیآنالیز ارتعاشات ویسکو الاستیک صفحات ساندویچی نانو کامپوزیت PVDF با هسته مگنتو-رئولوژیکال در بستر ویسکو پاسترناکمحمدمهدی معبودیعلی قربانپور1402/11/24سالن سمینار دانشکده مکانیک10:00
مهندسی مکانیکآنالیز ارتعاشات یک تیر غیر کلاسیک چرخشی مقطع متغییر میکروکامپوزیتی تیمو شکنو بر پایه جرم متمرکز در انتها با استفاده ار تئوری تنش کوپل اصلاح شدهحمید طاهریاندکتر کیوان ترابی1397/11/15-10:00
مهندسی مکانیک - ساخت و تولیداثر ارتعاش التراسونیک بر کیفیت سوراخ در عملیات سوراخکاری فولاد سخت شده 1.7225علیرضا پروانهسعید امینی1402/10/25دانشکده مکانیک14:00
مکانیک – ساخت و تولیداثر ارتعاش التراسونیک در فرآیند فرزکاری ارتعاشی بر روی فولاد AISI-4340علیرضا طرفه نژاددکتر سعید امینی1398/06/12-10:00
مکانیک- ساخت و تولیداثر ارتعاش یک بعدی و دو بعدی در فرآیند تراشکاری التراسونیک بر روی شیشه 7 Bkامیرحسین مختاریاندکتر سعید امینی1399/06/17-11:00
مهندسی مکانیک - ساخت و تولیداثر ارتعاشات التراسونیک بر دقت هندسی قطعه کار در فرزکاری آلومینیوم 5083محمدعلی رحمانی فرسعید امینی1402/11/23دانشکده مکانیک16:00
مهندسی مکانیکاثر تغییر فاز دیواره روی میدان جریان و انتقال حرارت درون مینی کانال موجی شکل پرشده با مواد متخلل و نانو سیالدانیال خرمدکتر علی اکبر عباسیان1397/06/25سالن سمینار14:00
مکانیک- ساخت و تولیداثر روانکار سرد در فرایند تراشکاری به کمک ارتعاش التراسونیک بر روی قطعه کار فولاد 1.1191کامران یزدانیدکتر سعید امینی1398/08/25ساختمان ساتر15:00
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیاثر ضخامت نانولایه ی اطراف نانوذرات بر میدان جریان و انتقال حرارت در جابه جایی ترکیبی نانوسیالفرهاد منفرددکتر علی اکبر عباسیان آرانی1397/06/27-8:00
مهندسی مکانیکاثرات نانو لوله های کربنی چند جداره و لایه پیزو الکتریک بر انحنای چند لایه های کامپوزیتی نامتقارن با چیدمان کلیمهدی لطفیدکتر احمدرضا قاسمی1397/05/02اتاق سمینار دانشکده مهندسی9:30
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیارتعاشات آزاد پوسته‌ی مخروطی دوار ساندویچی با هسته‌ی لانه زنبوری آگزتیک و تقویت شده با رینگ حلقویسحر جهانگیریعلی قربانپور1401/11/30سالن جلسات دانشکده ساتر11:00
مهندسی مکانیکارتعاشات تیر ساندویچی با هسته لانه زنبوری و رویه های پیزو الکتریک متأثر از کنترلر تناسبی-مشتقیزینب سلیمانی جاویددکتر سعید امیر دکتر محمد عارفی1398/06/30اتاق سمینار دانشکده مهندسی9:00
مهندسی عمران - سازهارزیابی خواص مکانیکی بتن دارای سنگدانه بازیافتی اصلاح شدهمهدی پناهعلیرضا پاچناری1401/06/29دانشکده مهندسی17:00
مکانیک- تبدیل انرژیارزیابی عملکرد مبدل حرارتی لوله مارپیچ و لوله مستقیم با استفاده از نانو سیال هیبریدیفرزاد چیت سازیدکتر احمدرضا رحمتی1397/06/26سالن سمینار دانشکده14:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیاستفاده از جت‌های برخوردی در هواگرمکن خورشیدی به منظور افزایش انتقال حرارتحمیدرضا ناغونیابوالفضل فتاحی1402/11/30دانشکده مهندسی مکانیک14:00
مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسیاستفاده از فرآیند پیچش تحت فشار بالا در فشارش ترکیب ذرات پودر منیزیم و اکسید سیلسیوم و بررسی اثرات آن بر روی خواص مکانیکی و مقاومت به خوردگی قطعات متالورژی پودر تهیه شدهعلیرضا صابرطحانمحمود عباسی1401/11/16اتاق سمینار دانشکده مهندسی10:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیافزایش بازده انرژی و اگزرژی کلکتورهای خورشیدی با بهره گیری از توربولاتور (نوارپیچ¬خورده و سیم¬پیچ) و نانوسیال درون لوله جاذبنگین بیگیعلی اکبر عباسیان1401/11/30دانشکده مهندسی مکانیک09:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبررسی عملکرد و تولید آلاینده‌ها در محفظه احتراق یک توربین گازی صنعتی با سوخت گاز سنتزیسروش نیلی احمدابادیسید عبدالمهدی هاشمی1402/06/26دانشکده مهندسی مکانیک13:00
مکانیک- ساخت و تولیدبررسی اثر ارتعاشات اولتراسونیک بر روی فرایند تراش – فرز کاری بر روی الومینیوم 7075محمد خاکیدکتر سعید امینی1397/06/06-11:30
مهندسی مکانیکبررسی اثر تعداد حفره¬ها بر احتراق در مشعل متخلخل- شعله آزاد دو لایهمحمدجواد حسین زادهاحمدرضا رحمتی1397/07/16سالن سمینار دانشکده12:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبررسی اثر تغییر نوع سطح مقطع و آرایش موانع برمشخصه های هیدرودینامیکی وحرارتی جریان نانوسیال در یک میکروچاه حرارتیحامد نوروزی فروشانیاحمدرضا رحمتی1401/06/29دانشکده مهندسی مکانیک14:00
مهندسی مواد- انتخاب و شناساییبررسی اثر خنک کاری بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی جوش اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم 6061سعید یحیی آبادیدکتر محمود عباسی1397/02/25اتاق سمینار دانشکده مهندسی14:00
مهندسی موادبررسی اثر عملیات پیرسازی بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 7075 تحت فرآیند "پیچش تحت فشار بالا" قرار گیرندهمحمد گیویدکتر محمود عباسی دکتر عباس صادق زاده1398/06/30کلاس 2 دانشکده مهندسی16:00
مواد شناسایی و انتخاببررسی اثر فرآیندهای پردازش اصطکاکی اغتشاشی و اصطکاکی اغتشاشی ارتعاشی بر روی میکروساختار و خواص مکانیکی جوش ذوبی آرگون آلیاژ آلومنیم 1100مهدی خسرویان ریزیدکتر عباسی1397/10/24اتاق سمینار مهندسی11:00
مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدبررسی اثر فرایند ساچمه زنی بر مقاومت به سایش و خوردگی سایشی کامپوزیت آهن/برنز/گرافیت تولید شده به روش متالورژی پودرمجتبی ایزدی نجف ابادیفرشید احمدی1401/06/29دانشکده مکانیک14:30
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژیبررسی اثر مولد گردابه های ذوزنقه ای شکل بر رفتار هیدرودینامیکی و حرارتی سیال در کانالعباس جوادیاندکتر قنبر علی شیخ زاده دکتر علیرضا اقایی1397/09/24اتاق سمینار دانشکده11:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبررسی اثر هندسه و جهت قرار گیری لوله ها بر عملکرد مبدل حرارتی فشرده با چیدمان پلکانیعلی وهابیسید عبدالمهدی هاشمی1402/10/24دانشکده مهندسی مکانیک09:00
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژیبررسی اثر وجود تیغه حرارتی بر میدان جریان و انتقال گرمای جابجایی ترکیبی نانو سیال هیبریدی اب – اکسید کبالت – الماس در داخل یک محفظهحسین قراخانی آرانیدکتر مجید سبز پوشانی1397/02/23سالن سمینار دانشکده مهندسی13:00
مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسیبررسی اثر گرمایش در حین فرآیند پیچش تحت فشار بالا بر روی ریزساختار، خواص مکانیکی و رفتار خوردگی آلومینیوم1100علی سیاهکوهیمحمود عباسی1402/06/28اتاق سمینار دانشکده11:00
مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسیبررسی اثرات جایگزینی پوشش کروماته با لایه سیلان در فرآیند تولید ورق های گالوانیزه گرم بر روی خواص مکانیکی و خوردگیمحمدرضا گندم کارمحمود عباسی1402/06/28اتاق سمینار دانشکده14:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبررسی افزایش انتقال حرارت وتاثیر رسوب¬گذاری در یک نمونه پمپ¬گردشی خطی روتورمرطوبفایزه مهری خالد ابادیابوالفضل فتاحی1402/10/25دانشکده مهندسی مکانیک09:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبررسی انتقال حرارت در یک میکروکانال با جریان آشوبناک نانوسیالرسول فرقانیابوالفضل فتاحی1402/10/25دانشکده مهندسی مکانیک14:00
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیبررسی تأثیرمنیفولد دایره ای بر توزیع جریان درون میکروکانال های مخروطی همگرا و جست وجوی حالت بهینهرویا محمدعلیدکتر قنبرعلی شیخ زاده1397/11/23سالن سمینار دانشکده12:00
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیبررسی تاثیر استفاده هخمزمان از مولد گردابه و نانوسیال بر عملکرد مبدل های حرارتیمحسن اشعریدکتر علی اکبر عباسیان آرانی1398/06/31ساختمان ساتر13:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبررسی تاثیر اشفته ساز بر عملکرد حرارتی و رسوب مبدل های حرارتی پوسته و لوله حاوی نانو سیالات و دی اکسید کربن فوق بحرانی با استفاده از نرم افزارهای HTRI و ASPEN EDR .محمد رنجبراحمدرضا رحمتی1402/06/26دانشکده مهندسی مکانیک09:30
مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسیبررسی تاثیر سرمایش در حین فرآیند پیچش تحت فشار بالا بر روی خواص مکانیکی و رفتار خوردگی آلیاژ آلومینیوم 1100سیدعلی وجدانی زادهمحمود عباسی1402/11/29اتاق سمینار دانشکده15:30
مهندسی شیمی - پلیمربررسی تاثیر پایدار کننده حرارتی کلسیم /روی بر روی خواص شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی رزین پلی وینیل کلراید (PVC)محمدامین الفتمحسن اشجاری1401/09/01مهندسی14:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبررسی تجربی حرکت شعله در محیط متخلخل چند لایه ایمحمدجواد غلامیسید عبدالمهدی هاشمی1402/07/04دانشکده مهندسی مکانیک14:00
مکانیک- ساخت و تولیدبررسی تجربی و عددی حد شکل پذیری ورق دو لایه تیتانیوم – فولاد St12 در فرایند شکل دهی نمویحامد رضایی حسین آبادیدکتر محمد هنر پیشه1397/06/06-10:00
مهندسی مکانیک- ساخت و تولیدبررسی تجربی و عددی تعریض و نیروی نورد در فرآیند نورد گرم میلگردسید مجتبی امامتدکتر محمد هنرپیشه1397/09/19-11:00
مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدبررسی تنش پسماند در فرآیند تراشکاری به کمک التراسونیک بر روی قطعه کار فولاد 1.7225متین میرزاباقریان حسین ابادیسعید امینی1402/04/26دانشکده مکانیک11:00
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیبررسی خنک کاری صفحه های مولد گرما در دو وضعیت جریان اجباری و جابجایی آزادحسین کرد فیروزجاییدکتر قنبرعلی شیخ زاده1397/12/25ساختمان ساتر سالن کنفرانس11:00
مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدبررسی خواص مکانیکی و اندازه گیری تنش پسماند صفحات آلومینیومی 6061-T6جوشکاری شده با صفحات واسط مسی و برنجیبا استفاده از جوشکاری اصطکاکی اغتشاشیسعید اریان پورکاشانیمحمد هنرپیشه1401/06/28دانشکده مکانیک16:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبررسی عددی اثر افزودن همزمان میکروپره‌های مثلثی و نانوسیال هیبریدی بر روی میدان جریان و انتقال حرارت به درون مبدل حرارتی لوله مارپیچ.میلاد واعظیعلی اکبر عباسیان1402/10/17دانشکده مهندسی مکانیک10:00
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیبررسی عددی اثر نوع سوخت و خواص حرارتی محیط متخلخل بر پایداری شعله در مشعل متخلخل واگراعلی رضا دین دوستدکتر سید عبدالمهدی هاشمی1397/11/30-15:30
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبررسی عددی تأثیر استفاده از نانوسیال بر عملکرد چاه حرارتی میکروکانالحمیدرضا جلوداریان بیدگلیاحمدرضا رحمتی1401/08/21دانشکده مهندسی مکانیک15:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبررسی عددی تاثیر هندسه جریان و استفاده از نانو سیال هیبریدی در سامانه خنک‌کاری باتری لیتیوم-یونی خودرو برقیمحمد عیدیانقنبرعلی شیخ زاده1402/02/09دانشکده مهندسی مکانیک11:00
مکانیک- تبدیل انرژیبررسی عددی تاثیرهندسه دیمپل بر ویژگی جریان و انتقال حرارت در یک تیوب با دیواره دیمپل دار در جریان نانوسیالمیلاد فرخیاندکتر علی اکبر عباسیان آرانی1398/06/27دانشکده مکانیک12:00
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژیبررسی عددی جریان مغشوش در کانال دارای پره های متخلخل پرشده با نانوسیالمهدی عادلیاندکتر علی اکبر عباسیان آرانی1397/11/29سالن سمینار دانشکده11:00
مهندسی مکانیک- حرارت و سیالاتبررسی عددی و تجربی تهویه کابین خودرو M44 سیتروئنسحر قاسمیدکتر مجید سبزپوشانی1397/11/30سالن سمینار دانشکده11:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبررسی عملکرد ترموهیدرولیکی کلکتور آبگرمکن خورشیدی از نوع صفحه_لوله با استفاده از نانوسیال اب_آلومینا و بازچرخش جریانافشین سلطانیمجید سبزپوشان1402/07/05دانشکده مهندسی مکانیک09:30
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبررسی عملکرد کلکتور هواگرم خورشیدی با مانع در راستای عمود بر جریان به همراه مواد تغییر فاز دهندهامین قلعه نوئیمجید سبزپوشان1401/06/28دانشکده مهندسی مکانیک09:00
مکانیک- ساخت و تولیدبررسی عوامل شکل دهی با روش لبه کشی بر روی غیریکنواختی ضخامت وتنش های پسماند کلگی مخازن تحت فشارعبداله حسینیدکتر سعید گلابی1398/10/14-15:00
مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدبررسی فرآیند کوبش لیزری بعد از عملیات ایکپ بر روی آلیاژ الومینیوم 1050محسن حدیدیفرشید احمدی1401/06/31دانشکده مکانیک10:30
مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنیبررسی قابلیت برش سنگ های ساختمانی با توجه به پارامترهای فیزیکی و مکانیکی و ارائه مدلی برای پیش بینی قابلیت برش معدن سنگ تراورتن آبگرم محلاتامیرحسین محمدی رادعلی اکبر عبدالله زاده1402/11/28اتاق سمینار دانشکده مهندسی14:00
مهندسی عمران - سازهبررسی مشخصات فیزیکی و مکانیکی بتن سبک سازه ای ساخته شده با سبکدانه رس منبسط شده تحت درجات حرارت بالامحمد قاسم پناهیدکتر حسن استاد حسین1398/06/04اتاق سمینار دانشکده مهندسی14:00
مهندسی مواد و متالورژیبررسی نقش ارتعاش در فرایند پردازش اصطکاکی اغتشاشی بر روی میکرو ساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت سطحی ایجاد شده بر روی آلیاژ آلومینیوم 6061 با استفاده از نانو ذرات پودر SiO2محمد براتی دشتراهیدکتر محمود عباسی1397/11/15اتاق سمینار دانشکده مهندسی14:00
مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب موادبررسی نقش ارتعاش و خنک کننده در فرایند پردازش اصطکاکی اغتشاشی بر روی میکروساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 6061امید بارونیدکتر عباس صادق زاده دکتر محمود عباسی1397/11/29اتاق سمینار مهندسی14:00
مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب موادبررسی نقش ارتعاش و خنک کننده در فرایند پردازش اصطکاکی اغتشاشی بر روی میکروساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 6061امید بارونیدکتر عباس صادق زاده دکتر محمود عباسی1398/04/02اتاق سمینار دانشکده مهندسی14:00
فیزیک - فیزیک هسته‌ایبررسی ویژگی‌های حفاظت پرتوی و مکانیکی کامپوزیت اپوکسی- الیاف شیشه تقویت شده با نانوذرات تنگستنحامد حاتمیان گلسفیدیاحمد رمضانی مقدم1402/04/07دانشکده فیزیک11:30
نانوشیمیبهبود خواص مکانیکی نانوکامپوزیت Epoxy/TiO2-SiO2 با بهره گیری از طراحی آزمایش به روش رویه ی پاسخ و مطالعه شبیه‬سازی دینامیک مولکولی آناکبر تکریدکتر مسعود همدانیان1397/11/23پژوهشکده علوم و فناوری نانو14:00
مهندسی شیمی - ترموسینتیک و کاتالیستبهبود خواص مکانیکی پلی استیرن ترموپلاستیک به کمک رس نانوساختار بنتونیت جهت ظروف بسته بندی بادوامنسیم فرقعذاریمحسن اشجاری1402/06/19مهندسی13:30
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبهینه سازی عملکرد تهویه طبیعی و مکانیکی در محیط های صنعتی مختلف (مطالعه موردی)زهرا مولویان جزیعلی عارف منش1401/06/30دانشکده مهندسی مکانیک12:30
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبهینه‌سازی آب شیرین کن چند مرحله‌ای با فشرده سازی حرارتی بخار (MED-TVC) در یک سیستم تولید همزمان برق و آب شیرین با استفاده از الگوریتم ژنتیکمجتبی غافلی بیدگلیقنبرعلی شیخ زاده1401/11/25دانشکده مهندسی مکانیک12:30
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیبهینه‌سازی فرایند نورد سرد با استفاده از روش اجزای محدود، شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات، بر اساس توان مصرفی و عمر خستگیمجید محمدرضاییدکتر سعید گلابی1398/11/21ساختمان ساتر14:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتاثیر توزیع غیرخطی حرارت بر فرکانس های طبیعی وابسته به تخلخل میکرو ورق های مستطیلی مدرج تابعی تقویت شده با رویه های نانوکامپوزیتی تحت نیروی مغناطیسی دو بعدی لورنز با در نظر گرفتن اثرات تنش سطحابوالفضل مداح راوندیسعید امیر1401/12/10سالن جلسات دانشکده ساتر12:30
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیتاثیر هدرهای فین دار روی میدان جریان و انتقال حرارت درون میکروکانال حاوی نانو سیالشهرزاد کریمی فرعلی اکبر عباسیان1401/11/25دانشکده مهندسی مکانیک11:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیتجزیه و تحلیل انتقال حرارت در شمش فلزی که بطور پیوسته از کوره خارج شده و وارد یک قالب میشود به روش های تحلیل معیار، تحلیلی و نیمه تحلیلیمحمدجواد احمدیعلی عارف منش1401/06/30دانشکده مهندسی مکانیک09:30
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیتجزیه و تحلیل ساختار جریان همراه با ذرات معلق در مجاری تنفسی انسان و شبیه سازی جریان هوای حاوی ذرات در یک مدل سه شاخه ای مجرای هوایی ریهبهزاد صباحی ثابتدکتر قنبرعلی شیخ زاده1397/11/15سالن اجتماعات دانشکده10:00
مهندسی مکانیکتجزیه و تحلیل مصرف انرژی در تولید گرانول پلی اتیلن سنگین توسط اکسترودر در صنعت پتروشیمیامیرحسین علیزاده مخملیدکتر علی اکبر عباسیان آرانی1398/07/17ساختمان ساتر دانشکده مهندسی11:00
مکانیک- طراحی کاربردیتحقیق اثر انباشتگی بر روی رفتار خزشی مخازن کروی نانو کامپوزیتی پایه پلیمری تقویت شده با نانولوله های کربنی تحت فشار داخلی و گرادیان دمامحمدرضا رفیعی نسبدکتر عباس لقمان1397/11/27سالن سمینار مهندسی14:00
مهندسی مکانیکتحلبل رفتار خمش الکترومکانیکال و ارتعاش آزاد ورق های تک و چند لایه مدرج بر اساس مفهوم تار خنثی و تئوری برشی سینوسی دومتغیرهالیاس محمدرضایی بیدگلیدکتر محمد عارفی1397/06/26-8:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات آزاد و فلاتر مافوق صوت یک میکروتیر ساندویچی با هسته‌ی متخلخل مدرج و رویه‌های مدرج تقویت شده با نانولوله‌های کربنی مستقر بر بستر الاستیک با استفاده از تئوری‌های مختلف تیرمحمدحسین هاشم پورفروشانیعلی قربانپور1402/10/27سالن سمینار دانشکده مکانیک08:30
م. مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات آزاد نانو ورق دایروی فلکسوالکتریک واقع بر بستر ویسکوپاسترناک ارتوتروپیک با درنظرگرفتن اثرات سطحامیرحسین سلطان آرانیدکتر علی قربان پور آرانی1397/06/31دانشکده مهندسی مکانیک14:00
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات آزاد و اجباری تیر تیموشنکو ساندویچی با هسته متخلخل و رویه های کامپوزیتی تقویت شده با نانو لوله کربنی تحت آلیاژ حافظه دارکاظم علم بیگیدکتر مهدی محمدی مهر1398/06/24سالن آمفی تئاتر ساختمان ساتر11:00
مهندسی مکانیک طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات آزاد و خمش میکروورق دایروی مدرچ سه لایه بیزومگنتیک براساس تئوری گرادیان کرنشی اصلاح شدهمرتضی محرابیدکتر محمد عارفی1397/11/30اتاق 349 ساختمان ساتر10:00
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات آزاد ورق ساندویچی کروی با هسته مگنتورئولوژیکال و رویه¬های پیزو - مگنتو الکتریکجواد کارگردکتر علی قربانپور1397/12/26دانشکده مهندسی مکانیک11:00
مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات آزاد کمانش و خمش میکرو پوسته استوانه ای با ضخامت متغیر ساخته شده از مواد مدرج تابعی با استفاده از مدل کوپر- نقدی براساس تئوری تنش کوپل اصلاح شدهسروش قرقانیدکتر عباس لقمان1397/04/11دانشکده مهندسی14:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات مخروط‌های کامپوزیتی چندلایه وابسته به دما با هسته متخلخل تحت میدان‌های ترمومغناطیسیمحمدرضا سیاحسعید امیر1401/11/30سالن جلسات دانشکده ساتر09:30
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات مخروط‌های کامپوزیتی چندلایه وابسته به دما با هسته متخلخل تحت میدان‌های ترمومغناطیسیمحمدرضا سیاحسعید امیر1401/11/30سالن جلسات دانشکده ساتر09:30
م. مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات نانو تیر فلکسو الکتریک دوار ضخامت متغیر با درنظر گرفتن اثرات سطحوحید عطائیدکتر علی قربان پور آرانی1397/06/31-12:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات و کمانش میکرو پوسته مخروطی ساندویچی نانوکامپوزیتی چندلایه با هسته لانه زنبوریایمان شاطرزاده چهارسوقیمهدی محمدی مهر1402/06/28سیمنار دانشکده مکانیک11:00
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات و کمانش ورق ساندویچی با هسته ی لانه زنبوری و رویه های پیزوالکتریک واقع بر بستر ویسکوپاسترناک ناهمسانگردمحمد افشاریدکتر علی قربانپور ارانی دکتر مهدی محمدی مهر1397/08/12اتاقسمینار دانشکده مهندسی9:00
مکانیک طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات و کنترل فعال بهینه میکرو تیر ساندویچی ردی هوشمند با رویه¬های پیزوالکتریک تقویت شده با توزیع های مختلف نانولوله-های کربنی به عنوان حسگر و عملگرسید محمد اخوان علویمهدی محمدی مهر1397/06/24کلاس 11 ساختمان ساتر (مهندسی مکانیک)11:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات و کنترل پوسته منحنی ساندویچی میکروکامپوزیتی تقویت شده با صفحات گرافنی با هسته لانه زنبوری، خرپایی و موجدار براساس تئوری‌های تغییر شکل برشی مرتبه بالاترفاطمه شیردلانمهدی محمدی مهر1401/11/30سالن جلسات دانشکده ساتر11:00
مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات پنل ساندویچی جدار ضخیم متخلخل تقویت شده با رویه های نانو کامپوزیتیمحمدعلی محمدی مهردکتر عباس لقمان1398/11/27دانشکده مهندسی مکانیک10:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات پوسته استوانه ای ساندویچی با هسته لانه زنبوری تقویت شده با چیدمان های مختلف نانو لوله های کربنی و رویه های پیزوالکتریک تحت جریان هوای فراصوت با استفاده از تئوری پوسته کوپر-نقدیسهیل گیویعلی قربانپور1401/08/18سالن جلسات دانشکده ساتر13:30
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل الاستیک پنل استوانه ای با هسته متخلخل و تقویت شده با لایه های گرافن نانوپلیتلتزهرا خدادادی قلعه شاهیمحمد عارفی1402/06/26سیمنار دانشکده مکانیک08:00
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل الکتروالاستیک نانو ورق سه لایه شامل هسته متخلخل و لایه های پیزوالکتریک بر اساس تئوری برشی دو متغیره سینوسی تحت بار الکتریکی و مکانیکی قرار گرفته بر روی بستر پاسترناک.سید مرتضی سیدی سعادتیدکتر محمد عارفی دکتر عباس لقمان1397/11/29-15:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل الکتروالاستیک پنل استوانه ای سه لایه تقویت شده با نانو ورق های گرافن و مجهزشده به لایه های پیزو الکتریک بر اساس تئوری تغییر شکل برشی و نرمالشایان منانیعباس لقمان1401/06/27سالن جلسات دانشکده ساتر11:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل انتشار موج تنش حرارتی برای تیر پیزو الکتریک مدرج تابعی نانو در بستر ولاسو تعمیم یافتهامید اسماعیلیعلی قربانپور1401/06/30سالن جلسات دانشکده ساتر09:30
مهندسی مکانیک تبدیل انرژیتحلیل انرژی آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه کاشان با ویژگی های یک ساختمان سبزمنیره نوحیاندکتر قنبرعلی شیخ زاده1398/11/20اتاق سمینار ساختمان ساتر12:30
مکانیک- تبدیل انرژیتحلیل انرژی و اگزرژی یک کوره ذوب القایی فولاد با پیش گرمکن گازسوزسید میثم موسوی نژاددکتر هاشمی1397/11/30سالن سمینار ساختمان ساتر9:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل بیومکانیکی مجراهای بدن انسان با تومور تغییر شکل پذیر به همراه نظریه رشد تومور با استفاده از شبکه عصبیاحسان ناجی زوارهحسین اشرفی1402/06/27سیمنار دانشکده مکانیک09:00
م. مکانیک- تبدیل انرژیتحلیل تجربی جریان سیال و انتقال حرارت درون لوله در رژیم جریان آرام و آشفتهغلامرضا نعلچی برزکیدکتر علی اکبر عباسیان آرانی1397/11/30سالن سمینار18:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی زمینه مکانیک جامداتتحلیل ترمو الاستیک و خزش صفحات ضخامت متغیر ساخته شده از مواد مدرج تابعیمجید امیریعباس لقمان1401/06/27سالن جلسات دانشکده ساتر15:00
مکانیک- تبدیل انرژیتحلیل ترموالاستیک استوانه تقویت شده با نانوپلاکت های گرافن واقع بر بستر الاستیک تحت بارهای مکانیکی و حرارتیسینا کیانی مقدمدکتر محمد عارفی1398/05/06اتاق سمینار دانشکده مهندسی10:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل ترموالاستیک سیلندر استوانه ای تحت فشار و بار گرمایی جدار متغیر ساخته شده از مواد متخلخلمهرداد لطفیعباس لقمان1401/11/24سالن جلسات دانشکده ساتر10:00
نمایش ۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۹۱ مورد.