کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
مکانیک- ساخت و تولیداثر روانکار سرد در فرایند تراشکاری به کمک ارتعاش التراسونیک بر روی قطعه کار فولاد 1.1191کامران یزدانیدکتر سعید امینی1398/08/25ساختمان ساتر15:00
مهندسی مکانیکتجزیه و تحلیل مصرف انرژی در تولید گرانول پلی اتیلن سنگین توسط اکسترودر در صنعت پتروشیمیامیرحسین علیزاده مخملیدکتر علی اکبر عباسیان آرانی1398/07/17ساختمان ساتر دانشکده مهندسی11:00
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل کمانش صفحات ساندویچی تقویت شده با نانو لوله های کربنی تحت بارگذاری یکنواخت جانبیپرویز رشیدی نسبدکتر احمدرضا قاسمی1398/07/02-12:00
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیبررسی تاثیر استفاده هخمزمان از مولد گردابه و نانوسیال بر عملکرد مبدل های حرارتیمحسن اشعریدکتر علی اکبر عباسیان آرانی1398/06/31ساختمان ساتر13:00
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیمدل سازی و تحلیل رفتار وابسته به زمان خزشی و واهلشی مواد پلیمری با استفاده از مدل های ریاضی ویسکوالاستیک سه پارامتری استاندارد مشتقات کسری و داده های آزمایشگاهی نانو فرورویمازیار زاهدحسین اشرفی1398/06/31-9:00
مهندسی مکانیک – طراحی کاربردیتحلیل فرکانس های طبیعی و استخراج شکل مودهای روتور اصلی بالگرد در شرایط مرزی مختلف به روش اجزا محدودمیلاد وندادهدکتر محسن ایرانی رهقی1398/06/31-14:00
م. مکانیک- طراحی کاربردیطراحی، ساخت و تحلیل تنش نمونه اولیه سرامیک نسوز محفظه های احتراق توربین گازی تقویت شده با نانو پودرهای سرامیکی مختلف در استوانه توخالی غیرایزوتروپیک و ایزوتروپیک حرارتی بالای نامتقارنمحمدجواد نماینده نیاسریدکتر مهدی محمدی مهر1398/06/31-12:00
مکانیک- تبدیل انرژیمطالعه عددی عملکرد حرارتی مبدل حرارتی پوسته و لوله با لوله های مقاطع دایروی و بیضوی همراه بافلهای معمولی و متخلخل با فواصل متغیرابراهیم معصومیدکتر مجید سبزپوشانی1398/06/31ساختمان ساتر12:00
م. مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل خزش گذرا با تئوری کرنش سختی و معادله ساختاری گستره تتا در مخزن کروی تحت فشار داخلی و گرادیان دماامیرحسین توکلیدکتر عباس لقمان دکتر سعید گلابی1398/06/31-16:00
مهندسی مکانیکطراحی و ساخت سیستم تست ارتعاشات تجهیزات الکترونیکیروح اله باقریدکتر محسن ایرانی رهقی1398/06/30-10:30
مهندسی مکانیکارتعاشات تیر ساندویچی با هسته لانه زنبوری و رویه های پیزو الکتریک متأثر از کنترلر تناسبی-مشتقیزینب سلیمانی جاویددکتر سعید امیر دکتر محمد عارفی1398/06/30اتاق سمینار دانشکده مهندسی9:00
مهندسی موادبررسی اثر عملیات پیرسازی بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 7075 تحت فرآیند "پیچش تحت فشار بالا" قرار گیرندهمحمد گیویدکتر محمود عباسی دکتر عباس صادق زاده1398/06/30کلاس 2 دانشکده مهندسی16:00
مکانیک- ساخت و تولیدمطالعه تجربی اثرات ناهمسانگردی بر شکل پذیری ورقهای آلومینیومی 3105 در فرآیند شکل دهی افزایشیامیرحسین نشاسته گیردکتر محمد هنرپیشه1398/06/30-15:00
مکانیک- تبدیل انرژیبررسی عددی تاثیرهندسه دیمپل بر ویژگی جریان و انتقال حرارت در یک تیوب با دیواره دیمپل دار در جریان نانوسیالمیلاد فرخیاندکتر علی اکبر عباسیان آرانی1398/06/27دانشکده مکانیک12:00
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات آزاد و اجباری تیر تیموشنکو ساندویچی با هسته متخلخل و رویه های کامپوزیتی تقویت شده با نانو لوله کربنی تحت آلیاژ حافظه دارکاظم علم بیگیدکتر مهدی محمدی مهر1398/06/24سالن آمفی تئاتر ساختمان ساتر11:00
مهندسی مکانیکتحلیل پایداری دینامیکی تیرهای ساندویچی با هسته الکترو رئولوژیکال و رویه های نانو کامپوزیتی واقع بر بستر ویسکو الاستیکامیر عباس رهبریدکتر علی قربانپور1398/06/17سالن آمفی تئاترساختمان ساتر10:00
مکانیک – ساخت و تولیداثر ارتعاش التراسونیک در فرآیند فرزکاری ارتعاشی بر روی فولاد AISI-4340علیرضا طرفه نژاددکتر سعید امینی1398/06/12-10:00
مهندسی مکانیکطراحی و ساخت شیر کنترل جهت و دبی مورد استفاده در آسانبر هیدرولیکعلی امینی سدهدکتر سعید امینی1398/06/12-10:00
مهندسی عمران - سازهبررسی مشخصات فیزیکی و مکانیکی بتن سبک سازه ای ساخته شده با سبکدانه رس منبسط شده تحت درجات حرارت بالامحمد قاسم پناهیدکتر حسن استاد حسین1398/06/04اتاق سمینار دانشکده مهندسی14:00
مکانیک- تبدیل انرژیتحلیل ترموالاستیک استوانه تقویت شده با نانوپلاکت های گرافن واقع بر بستر الاستیک تحت بارهای مکانیکی و حرارتیسینا کیانی مقدمدکتر محمد عارفی1398/05/06اتاق سمینار دانشکده مهندسی10:00
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل خمش و کمانش تیر ردی ساندویچی با هسته متخلخل و رویه های کامپوزیتی تقویت شده با نانو لوله نیترید بور تحت آلیاژ حافظه دارمصطفی بامداددکتر مهدی محمدی مهر1398/05/02دانشکده مهندسی12:00
ریاضی کاربردی – آنالیز عددیحل عددی مدل رشد جمعیت و معادلات دیفرانسیل غیرخطی در مکانیک سیالات به روشهای هم مکانی هرمیت و چبیشف گویاعطیه ولیدکتر فاطمه ذبیحی1398/04/04کلاس 14 سالن کنفرانس دانشکده علوم16:00
مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب موادبررسی نقش ارتعاش و خنک کننده در فرایند پردازش اصطکاکی اغتشاشی بر روی میکروساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 6061امید بارونیدکتر عباس صادق زاده دکتر محمود عباسی1398/04/02اتاق سمینار دانشکده مهندسی14:00
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات آزاد ورق ساندویچی کروی با هسته مگنتورئولوژیکال و رویه¬های پیزو - مگنتو الکتریکجواد کارگردکتر علی قربانپور1397/12/26دانشکده مهندسی مکانیک11:00
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیبررسی خنک کاری صفحه های مولد گرما در دو وضعیت جریان اجباری و جابجایی آزادحسین کرد فیروزجاییدکتر قنبرعلی شیخ زاده1397/12/25ساختمان ساتر سالن کنفرانس11:00
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیشبیه سازی عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی نانو سیال هیبریدی در حضور میدان الکتریکیامیر ایکدرنژاددکتر احمدرضا رحمتی1397/11/30سالن سمینار دانشکده12:30
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیبررسی عددی اثر نوع سوخت و خواص حرارتی محیط متخلخل بر پایداری شعله در مشعل متخلخل واگراعلی رضا دین دوستدکتر سید عبدالمهدی هاشمی1397/11/30-15:30
مهندسی مکانیک طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات آزاد و خمش میکروورق دایروی مدرچ سه لایه بیزومگنتیک براساس تئوری گرادیان کرنشی اصلاح شدهمرتضی محرابیدکتر محمد عارفی1397/11/30اتاق 349 ساختمان ساتر10:00
مکانیک- تبدیل انرژیتحلیل انرژی و اگزرژی یک کوره ذوب القایی فولاد با پیش گرمکن گازسوزسید میثم موسوی نژاددکتر هاشمی1397/11/30سالن سمینار ساختمان ساتر9:00
مهندسی مکانیک- حرارت و سیالاتبررسی عددی و تجربی تهویه کابین خودرو M44 سیتروئنسحر قاسمیدکتر مجید سبزپوشانی1397/11/30سالن سمینار دانشکده11:00
م. مکانیک- تبدیل انرژیتحلیل تجربی جریان سیال و انتقال حرارت درون لوله در رژیم جریان آرام و آشفتهغلامرضا نعلچی برزکیدکتر علی اکبر عباسیان آرانی1397/11/30سالن سمینار18:00
مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب موادبررسی نقش ارتعاش و خنک کننده در فرایند پردازش اصطکاکی اغتشاشی بر روی میکروساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 6061امید بارونیدکتر عباس صادق زاده دکتر محمود عباسی1397/11/29اتاق سمینار مهندسی14:00
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل الکتروالاستیک نانو ورق سه لایه شامل هسته متخلخل و لایه های پیزوالکتریک بر اساس تئوری برشی دو متغیره سینوسی تحت بار الکتریکی و مکانیکی قرار گرفته بر روی بستر پاسترناک.سید مرتضی سیدی سعادتیدکتر محمد عارفی دکتر عباس لقمان1397/11/29-15:00
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژیبررسی عددی جریان مغشوش در کانال دارای پره های متخلخل پرشده با نانوسیالمهدی عادلیاندکتر علی اکبر عباسیان آرانی1397/11/29سالن سمینار دانشکده11:00
مهندسی مکانیکمطالعه عددی و سه بعدی جریان هوا در کانال های زیرزمینی دست کن با لحاظ اثر رطوبت خاک اطرافمحسن صابریدکتر حسین خراسانی زاده1397/11/28اتاق سمینار دانشکده مهندسی15:00
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیشبیه سازی سه بعدی و تحلیل سرعت، دما، رطوبت و توزیع آلاینده های گازی در مرغداری تخم گذار مجهز به سیستم تهویه با پد خنک کننده تبخیریکیوان احمدی بابادیدکتر حسین خراسانی زاده1397/11/28سالن سمینار ساختمان ساتر11:00
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیکمینه سازی تنشهای پسماند با تعیین پارامترهای بهینه جوشکاری قوس الکتریک ورقهای فولادی ضدزنگ با استفاده از روش اجزاء محدود، الگوریتم ازدحام ذرات و شبکه عصبیمسعود محمدیدکتر سعید گلابی1397/11/28کلاس 20 ساختمان ساتر11:00
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل ضربه سرعت پایین در تیرهای ساندویچی با هسته های پلیمری ویسکوالاستیک و رویه های کامپوزیتی تقویت شده با نانولوله های کربنی مدرج تابعیفرشید نجفی تباردکتر حسین اشرفی1397/11/27سالن سمینار دانشکده10:00
مکانیک- طراحی کاربردیتحقیق اثر انباشتگی بر روی رفتار خزشی مخازن کروی نانو کامپوزیتی پایه پلیمری تقویت شده با نانولوله های کربنی تحت فشار داخلی و گرادیان دمامحمدرضا رفیعی نسبدکتر عباس لقمان1397/11/27سالن سمینار مهندسی14:00
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیتحلیل عددی مجموعه سوخت نیروگاه اتمی بوشهر با هدف افزایش کارایی حرارتی آنصالح داعی زادهدکتر محمد نظیفی فرد1397/11/27اتاق سمینار دانشکده مهندسی13:00
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیبررسی تأثیرمنیفولد دایره ای بر توزیع جریان درون میکروکانال های مخروطی همگرا و جست وجوی حالت بهینهرویا محمدعلیدکتر قنبرعلی شیخ زاده1397/11/23سالن سمینار دانشکده12:00
نانوشیمیبهبود خواص مکانیکی نانوکامپوزیت Epoxy/TiO2-SiO2 با بهره گیری از طراحی آزمایش به روش رویه ی پاسخ و مطالعه شبیه‬سازی دینامیک مولکولی آناکبر تکریدکتر مسعود همدانیان1397/11/23پژوهشکده علوم و فناوری نانو14:00
مهندسی مکانیک تبدیل انرژیمطالعه تجربی و مدل سازی عددی یک رکوپراتور ظرفیت پایینمجتبی قنبریدکتر سید عبدالمهدی هاشمی1397/11/23سالن سمینار دانشکده13:00
مهندسی مکانیکتحلیل، طراحی و ساخت یک دستگاه لوله گردبادی بهینه برای تأمین شرایط آسایش حرارتی داخل کابین بالگردسید محمد باقر شاهرضاییدکتر قنبر علی شیخ زاده1397/11/23سالن سمینار دانشکده9:00
مهندسی مکانیک تبدیل انرژیمطالعه عددی انتقال حرارت گذرا در یک سیستم ذخیره گرمای نهان خورشیدی با بهره¬گیری از مواد تغییرفازدهندهمهسا کریمیدکتر قنبر علی شیخ زاده1397/11/23-11:00
مهندسی مکانیکتوسعه روش سوراخکاری مرحله ای برای اندازه گیری تنشهای پسماند در قطعات انحنادار کامپوزیتی و نانو کامپوزیتی تولید شده به روش پیچش الیافسیده سارا امیر احمدیاحمدرضا قاسمی1397/11/16اتاق سمینار دانشکده مهندسی10:30
مهندسی مکانیکتعیین تنشهای پسماند در لوله های تولید شده کامپوزیتی و نانو کامپوزیتی به روش پیچش الیاف با استفاده از روش شیارزنی.بهزاد اصغریدکتر احمدرضا قاسمی1397/11/16اتاق سمینار دانشکده مهندسی9:00
مهندسی مواد و متالورژیبررسی نقش ارتعاش در فرایند پردازش اصطکاکی اغتشاشی بر روی میکرو ساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت سطحی ایجاد شده بر روی آلیاژ آلومینیوم 6061 با استفاده از نانو ذرات پودر SiO2محمد براتی دشتراهیدکتر محمود عباسی1397/11/15اتاق سمینار دانشکده مهندسی14:00
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیتجزیه و تحلیل ساختار جریان همراه با ذرات معلق در مجاری تنفسی انسان و شبیه سازی جریان هوای حاوی ذرات در یک مدل سه شاخه ای مجرای هوایی ریهبهزاد صباحی ثابتدکتر قنبرعلی شیخ زاده1397/11/15سالن اجتماعات دانشکده10:00
مهندسی مکانیک – حرارت و سیالاتطراحی و ارزیابی جریان داخلی سیال در یک ایستگاه کاهش فشار با استفاده از چندین مرحله اریفیسحامد متقیدکتر مجید سبزپوشانی1397/11/15سالن سمینار دانشکده13:00
مهندسی مکانیکآنالیز ارتعاشات یک تیر غیر کلاسیک چرخشی مقطع متغییر میکروکامپوزیتی تیمو شکنو بر پایه جرم متمرکز در انتها با استفاده ار تئوری تنش کوپل اصلاح شدهحمید طاهریاندکتر کیوان ترابی1397/11/15-10:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی سیستم های انرژیتعیین شار حرارتی بحرانی و مقدار انحراف از جوشش هسته ای راکتور آبی ماژولار کوچک به روش دینامیک سیالات محاسباتیشایان نجف زادهدکتر محمد نظیفی فرد1397/11/06اتاق سمینار دانشکده مهندسی10:00
م. مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل خمش کمانش و ارتعاشات اجباری میکرو ورق مورب ساندویچی با هسته اورتوتروپیک و رویه های پیزو الکتریک تقویت شده با نانوکامپوزیت تحت خواص مادی وابسته به دما و رطوبتجواد رجبیدکتر مهدی محمدی مهر1397/11/06اتاق سمینار ساختمان ساتر11:00
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل سینماتیکی چرخش بازوی انسان بر مفصل شانه، ستون فقرات کمری و مفصل ران به وسیله پارامترهای راه رفتنصادق مددیدکتر حسین اشرفی دکتر کیوان ترابی1397/11/03دانشکده مهندسی مکانیک14:00
مواد شناسایی و انتخاببررسی اثر فرآیندهای پردازش اصطکاکی اغتشاشی و اصطکاکی اغتشاشی ارتعاشی بر روی میکروساختار و خواص مکانیکی جوش ذوبی آرگون آلیاژ آلومنیم 1100مهدی خسرویان ریزیدکتر عباسی1397/10/24اتاق سمینار مهندسی11:00
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیمطالعه اثرات خستگی حرارتی بر روی تنشهای پسماند و انحنا در چندلایه های کامپوزیتی و نانوکامپوزیتی متقارن و نامتقارنعلی طباطباییاندکتر احمدرضا قاسمی1397/10/17اتاق سمینار دانشکده14:00
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژیمطالعه اثر ورودی و خروجی بر جریان سیال و انتقال حرارت درون میکروکانال پر شده با مواد متخلخل و نانوسیال با سطح مقطع های مختلفمصطفی سیاوشیدکتر علی اکبر عباسیان آرانی1397/09/27سالن کنفرانس دانشکده مکانیک13:00
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژیبررسی اثر مولد گردابه های ذوزنقه ای شکل بر رفتار هیدرودینامیکی و حرارتی سیال در کانالعباس جوادیاندکتر قنبر علی شیخ زاده دکتر علیرضا اقایی1397/09/24اتاق سمینار دانشکده11:00
مهندسی مکانیک- ساخت و تولیدبررسی تجربی و عددی تعریض و نیروی نورد در فرآیند نورد گرم میلگردسید مجتبی امامتدکتر محمد هنرپیشه1397/09/19-11:00
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیتحلیل عددی روی بهینه سازی هندسی و کارائی میکروکانال خنک سازی چاه های حرارتی غیر یکنواخت به وسیله نانوسیالمحمد خضلیدکتر علی اکبر عباسیان آرانی1397/09/10سالن سمینار دانشکده مهندسی14:00
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیمطالعه ی تطبیقی بارهای حرارتی و برودتی یک ساختمان با نمای لامل و نمای دو پوسته شیشه ای در منطقه ی آب وهوایی خشکعلیرضا وثوقدکتر قنبرعلی شیخ زاده1397/09/10سالن سمینار دانشکده مهندسی11:00
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات و کمانش ورق ساندویچی با هسته ی لانه زنبوری و رویه های پیزوالکتریک واقع بر بستر ویسکوپاسترناک ناهمسانگردمحمد افشاریدکتر علی قربانپور ارانی دکتر مهدی محمدی مهر1397/08/12اتاقسمینار دانشکده مهندسی9:00
مهندسی مکانیکبررسی اثر تعداد حفره¬ها بر احتراق در مشعل متخلخل- شعله آزاد دو لایهمحمدجواد حسین زادهاحمدرضا رحمتی1397/07/16سالن سمینار دانشکده12:00
مهندسی مکانیکحل تحلیلی میدان جریان و انتقال حرارت نانوسیال عبوری از بین صفحات کشسان غیرموازی در حضور میدان مغناطیسی و در نظر گرفتن اثر حرارتی ژولفاطمه کرمیدکتر مجید سبزپوشان1397/06/31سالن سمینار دانشکده مهندسی8:00
مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل رفتار خزشی با تئوری کرنش سختی در مخزن استوانه ای نانو کامپوزیتی پایه پلیمری تقویت شده با نانولوله های کربنی تحت فشار داخلی و گرادیان دماسیدامیر نوربخشدکتر عباس لقمان1397/06/31-15:30
مهندسی مکانیکمدلسازی و بررسی عملکرد یک نمونه آب شیرین¬کن خورشیدی از نوع پله¬ای شیبدار همراه با مواد تغییر فاز دهندهصابر خان محمدیدکتر مجید سبزپوشانی1397/06/31-9:00
م. مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات آزاد نانو ورق دایروی فلکسوالکتریک واقع بر بستر ویسکوپاسترناک ارتوتروپیک با درنظرگرفتن اثرات سطحامیرحسین سلطان آرانیدکتر علی قربان پور آرانی1397/06/31دانشکده مهندسی مکانیک14:00
م. مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات نانو تیر فلکسو الکتریک دوار ضخامت متغیر با درنظر گرفتن اثرات سطحوحید عطائیدکتر علی قربان پور آرانی1397/06/31-12:00
م. مکانیک- طراحی کاربردیپایدارسازی یک روتور غیربالانس پیوسته ی توپر تیموشنکو غیرکلاسیک به همراه جرم های متمرکز بر روی آن از طریق تکیه گاه های مغناطیسی فعالعلی اکبر امینی پزوهدکتر کیوان ترابی1397/06/27-14:00
مکانیک – ساخت و تولیدطراحی و ساخت دستگاه خودکار تولید پولی های پلاستیکی برای ماشین های قالی بافی با اصول طراحی برای تولید و مونتاژ (DFMA)احمدرضا زارع جوشقانیدکتر سعید گلابی1397/06/27دانشکده مکانیک14:00
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیاثر ضخامت نانولایه ی اطراف نانوذرات بر میدان جریان و انتقال حرارت در جابه جایی ترکیبی نانوسیالفرهاد منفرددکتر علی اکبر عباسیان آرانی1397/06/27-8:00
مکانیک- تبدیل انرژیارزیابی عملکرد مبدل حرارتی لوله مارپیچ و لوله مستقیم با استفاده از نانو سیال هیبریدیفرزاد چیت سازیدکتر احمدرضا رحمتی1397/06/26سالن سمینار دانشکده14:00
مهندسی مکانیکتحلبل رفتار خمش الکترومکانیکال و ارتعاش آزاد ورق های تک و چند لایه مدرج بر اساس مفهوم تار خنثی و تئوری برشی سینوسی دومتغیرهالیاس محمدرضایی بیدگلیدکتر محمد عارفی1397/06/26-8:00
مهندسی مکانیک تبدیل انرژیشبیه سازی عددی اثر انسداد یک سرخرگ شریانی بر پارامترهای همودینامیک خون در یک جریان ضربانیمحمد هادی اصغری ورزنهدکتر قنبرعلی شیخ زاده1397/06/26سالن سمینار مهندسی9:00
مکانیک-طراحی کاربردیطراحی، ساخت و کنترل غیر خطی ربات انعطاف پذیر دولینکی صفحه ایفرید سلطانی مطلقدکتر محسن ایرانی رهقی1397/06/26دانشکده مهندسی مکانیک9:00
مکانیک- طراحی کاربردیطراحی، ساخت و کنترل غیرخطی ربات با مفاصل انعطاف پذیرمحمدابراهیم گرجی محمدزادهدکتر محسن ایرانی رهقی1397/06/26دانشکده مهندسی مکانیک10:30
مکانیک- تبدیل انرژیشبیه سازی انتقال حرارت جابجایی مغشوش نانو سیال با استفاده از روش شبکه بولتزمن مبتنی بر اختلاف - محدودامیر عربیدکتر احمد رضا رحمتی1397/06/25سالن سمینار دانشکده مهندسی12:00
مهندسی مکانیکشبیه سازی عددی انتقال حرارت نانو سیال دو فازی به همراه تولید حرارت داخلی با استفاده از روش شبکه بولتزمناحسان کاشیدکتر احمدرضا رحمتی1397/06/25سالن سمینار دانشکده مهندسی11:00
مهندسی مکانیکتحلیل عددی اثر میدان مغناطیسی، محیط متخلخل و نانوسیال بر عملکرد جذب کننده خورشیدی سهموی حفره-دار در رژیم مغشوشعلیرضا مرادیدکتر علی اکبر عباسیان1397/06/25سالن سمینار13:00
مهندسی مکانیکاثر تغییر فاز دیواره روی میدان جریان و انتقال حرارت درون مینی کانال موجی شکل پرشده با مواد متخلل و نانو سیالدانیال خرمدکتر علی اکبر عباسیان1397/06/25سالن سمینار14:00
مکانیک طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات و کنترل فعال بهینه میکرو تیر ساندویچی ردی هوشمند با رویه¬های پیزوالکتریک تقویت شده با توزیع های مختلف نانولوله-های کربنی به عنوان حسگر و عملگرسید محمد اخوان علویمهدی محمدی مهر1397/06/24کلاس 11 ساختمان ساتر (مهندسی مکانیک)11:00
مکانیک-طراحی کاربردیطراحی بهینه جعبه دنده سیاره ای بر اساس وزن مینیمم به کمک الگوریتمهای ژنتیک و ازدحام ذراتمحمد جواد طاهرپوردکتر سعید گلابی1397/06/24اتاق سمینار دانشکده مهندسی13:00
مهندسی مکانیکمطالعه تجربی تاثیر تعداد حفره ها بر احتراق پیش آمیخته در مشعل ترکیبی متخلخل - شعله ازادرامین دلاوریدکتر سید عبدالمهدی هاشمی1397/06/24سالن سمینار دانشکده10:00
م. مکانیک- طراحی کاربردیپاسخ دینامیکی دومیکرو تیرغیرکلاسیک تیموشنکو غیرخطی موازی تحت تأثیر بارمتحرکمصطفی هادیاندکتر کیوان ترابی1397/06/14-10:00
مکانیک- ساخت و تولیدبررسی اثر ارتعاشات اولتراسونیک بر روی فرایند تراش – فرز کاری بر روی الومینیوم 7075محمد خاکیدکتر سعید امینی1397/06/06-11:30
مکانیک- ساخت و تولیدبررسی تجربی و عددی حد شکل پذیری ورق دو لایه تیتانیوم – فولاد St12 در فرایند شکل دهی نمویحامد رضایی حسین آبادیدکتر محمد هنر پیشه1397/06/06-10:00
مهندسی مکانیکاثرات نانو لوله های کربنی چند جداره و لایه پیزو الکتریک بر انحنای چند لایه های کامپوزیتی نامتقارن با چیدمان کلیمهدی لطفیدکتر احمدرضا قاسمی1397/05/02اتاق سمینار دانشکده مهندسی9:30
اکتشاف معدنشبیه سازی زمین آماری پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ مطالعه موردی نیروگاه تلمبه ای ذخیره ای سد آزادشبنم کبیریدکتر سعید سلطانی محمدی دکتر علی عالی انوری1397/04/25سالن سمینار12:30
مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات آزاد کمانش و خمش میکرو پوسته استوانه ای با ضخامت متغیر ساخته شده از مواد مدرج تابعی با استفاده از مدل کوپر- نقدی براساس تئوری تنش کوپل اصلاح شدهسروش قرقانیدکتر عباس لقمان1397/04/11دانشکده مهندسی14:00
مهندسی مواد- انتخاب و شناساییبررسی اثر خنک کاری بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی جوش اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم 6061سعید یحیی آبادیدکتر محمود عباسی1397/02/25اتاق سمینار دانشکده مهندسی14:00
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژیبررسی اثر وجود تیغه حرارتی بر میدان جریان و انتقال گرمای جابجایی ترکیبی نانو سیال هیبریدی اب – اکسید کبالت – الماس در داخل یک محفظهحسین قراخانی آرانیدکتر مجید سبز پوشانی1397/02/23سالن سمینار دانشکده مهندسی13:00
نمایش ۱۰۱ تا ۱۹۱ مورد از کل ۱۹۱ مورد.