کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیتحلیل ترمودینامیکی-اقتصادی و بهینه‌سازی چندهدفه یک واحد تولید قدرت، هیدروژن و سوخت بیودیزل با استفاده از کشت جلبکایدا صدری ایرانیابوالفضل فتاحی1403/03/12دانشکده مهندسی مکانیک14:00
مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدمطالعه تجربی و عددی خستگی در فرایند تغییر شکل در کانال های ناهمسان زاویه دار آلومینیوم 6061علی داوری دولت ابادیمحمد هنرپیشه1403/02/01دانشکده مکانیک14:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیاستفاده از جت‌های برخوردی در هواگرمکن خورشیدی به منظور افزایش انتقال حرارتحمیدرضا ناغونیابوالفضل فتاحی1402/11/30دانشکده مهندسی مکانیک14:00
مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسیبررسی تاثیر سرمایش در حین فرآیند پیچش تحت فشار بالا بر روی خواص مکانیکی و رفتار خوردگی آلیاژ آلومینیوم 1100سیدعلی وجدانی زادهمحمود عباسی1402/11/29اتاق سمینار دانشکده15:30
نانو شیمیسنتز و شناسایی نانوذرات سیلیسیم دی اکسید با استفاده از عامل پوشاننده پلیمری و بهینه سازی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت سه فازی Ep/PVC/SiO2 با طراحی آزمایش در روش رویه ی پاسخ (RSM) و بررسی اثر الیاف کربن بر آنبهاره خدمتکاریمسعود همدانیان1402/11/29پژوهشکده علوم و فناوری نانو08:30
مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدطراحی و ساخت بالشتک الاستومری مربوط به خودرو ولوو مطابق با نمونه ی سفارشیسیدعلی جعفرزادهمحمد هنرپیشه1402/11/29دانشکده مکانیک18:00
نانو شیمیساخت و شناسایی نانوذرات SiO2 در حضور قندها به عنوان عامل پوشاننده وکاربرد آن در بهینه سازی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت EP/PEG/SiO2 و بررسی اثر الیاف شیشه ی خردشده در استحکام آنهلیا حاج مومنیانمسعود همدانیان1402/11/29پژوهشکده علوم و فناوری نانو10:00
مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنیبررسی قابلیت برش سنگ های ساختمانی با توجه به پارامترهای فیزیکی و مکانیکی و ارائه مدلی برای پیش بینی قابلیت برش معدن سنگ تراورتن آبگرم محلاتامیرحسین محمدی رادعلی اکبر عبدالله زاده1402/11/28اتاق سمینار دانشکده مهندسی14:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتعیین برش اولیه ورقهای از جنس مدرج تابعی مس- آلومینیوم برای ایجاد یقه های دور گرد از روش شکل دهی نمویعلی قاسم عسگریسعید گلابی1402/11/28سالن سمینار دانشکده مکانیک11:30
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیآنالیز ارتعاشات ویسکو الاستیک صفحات ساندویچی نانو کامپوزیت PVDF با هسته مگنتو-رئولوژیکال در بستر ویسکو پاسترناکمحمدمهدی معبودیعلی قربانپور1402/11/24سالن سمینار دانشکده مکانیک10:00
مهندسی مکانیک - ساخت و تولیداثر ارتعاشات التراسونیک بر دقت هندسی قطعه کار در فرزکاری آلومینیوم 5083محمدعلی رحمانی فرسعید امینی1402/11/23دانشکده مکانیک16:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات آزاد و فلاتر مافوق صوت یک میکروتیر ساندویچی با هسته‌ی متخلخل مدرج و رویه‌های مدرج تقویت شده با نانولوله‌های کربنی مستقر بر بستر الاستیک با استفاده از تئوری‌های مختلف تیرمحمدحسین هاشم پورفروشانیعلی قربانپور1402/10/27سالن سمینار دانشکده مکانیک08:30
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیشبیه سازی عددی جریان سیال و انتقال حرارت در یک مبدل حرارتی صفحه‌ای-بالشتی موج‌دار در حضور یک نانو سیال هیبریدیحسن رویین تنابوالفضل فتاحی1402/10/26دانشکده مهندسی مکانیک14:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیتحلیل ترمودینامیکی و اگزرژی یک نیروگاه سیکل ترکیبی رانکین-برایتون خوداتکا در تولید سوخت هیدروژنامیرمهدی ایجادیابوالفضل فتاحی1402/10/26دانشکده مهندسی مکانیک09:00
مهندسی مکانیک - ساخت و تولیداثر ارتعاش التراسونیک بر کیفیت سوراخ در عملیات سوراخکاری فولاد سخت شده 1.7225علیرضا پروانهسعید امینی1402/10/25دانشکده مکانیک14:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبررسی انتقال حرارت در یک میکروکانال با جریان آشوبناک نانوسیالرسول فرقانیابوالفضل فتاحی1402/10/25دانشکده مهندسی مکانیک14:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبررسی افزایش انتقال حرارت وتاثیر رسوب¬گذاری در یک نمونه پمپ¬گردشی خطی روتورمرطوبفایزه مهری خالد ابادیابوالفضل فتاحی1402/10/25دانشکده مهندسی مکانیک09:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبررسی اثر هندسه و جهت قرار گیری لوله ها بر عملکرد مبدل حرارتی فشرده با چیدمان پلکانیعلی وهابیسید عبدالمهدی هاشمی1402/10/24دانشکده مهندسی مکانیک09:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیکاربرد مواد متخلخل لوله ای درون جمع کننده های خورشیدیزهرا باغبانی تهرانیعلی اکبر عباسیان1402/10/18دانشکده مهندسی مکانیک09:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبررسی عددی اثر افزودن همزمان میکروپره‌های مثلثی و نانوسیال هیبریدی بر روی میدان جریان و انتقال حرارت به درون مبدل حرارتی لوله مارپیچ.میلاد واعظیعلی اکبر عباسیان1402/10/17دانشکده مهندسی مکانیک10:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبررسی عملکرد ترموهیدرولیکی کلکتور آبگرمکن خورشیدی از نوع صفحه_لوله با استفاده از نانوسیال اب_آلومینا و بازچرخش جریانافشین سلطانیمجید سبزپوشان1402/07/05دانشکده مهندسی مکانیک09:30
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبررسی تجربی حرکت شعله در محیط متخلخل چند لایه ایمحمدجواد غلامیسید عبدالمهدی هاشمی1402/07/04دانشکده مهندسی مکانیک14:00
مهندسی مکانیک - ساخت و تولید      تاثیر فرآیندکوبش التراسونیک  بر بهبود خواص سطحی  قطعه کار(مسطح)1.2344       محمد حمدیانسعید امینی1402/07/03دانشکده مکانیک14:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات و کمانش میکرو پوسته مخروطی ساندویچی نانوکامپوزیتی چندلایه با هسته لانه زنبوریایمان شاطرزاده چهارسوقیمهدی محمدی مهر1402/06/28سیمنار دانشکده مکانیک11:00
مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسیبررسی اثرات جایگزینی پوشش کروماته با لایه سیلان در فرآیند تولید ورق های گالوانیزه گرم بر روی خواص مکانیکی و خوردگیمحمدرضا گندم کارمحمود عباسی1402/06/28اتاق سمینار دانشکده14:00
مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسیبررسی اثر گرمایش در حین فرآیند پیچش تحت فشار بالا بر روی ریزساختار، خواص مکانیکی و رفتار خوردگی آلومینیوم1100علی سیاهکوهیمحمود عباسی1402/06/28اتاق سمینار دانشکده11:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل خزش محور چرخان FGM واقع بر بستر الاستیکامیرحسین عظیمیعباس لقمان1402/06/28سیمنار دانشکده مکانیک11:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل بیومکانیکی مجراهای بدن انسان با تومور تغییر شکل پذیر به همراه نظریه رشد تومور با استفاده از شبکه عصبیاحسان ناجی زوارهحسین اشرفی1402/06/27سیمنار دانشکده مکانیک09:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیمدل‌ سازی عددی گردابه‌ساز‌های تیغه‌ای شکل حلقوی درون لوله و بررسی اثر آن بر عملکرد مبدل حرارتینوید پاکدلسید عبدالمهدی هاشمی1402/06/26دانشکده مهندسی مکانیک11:00
مهندسی معدن - استخراج مواد معدنیطراحی و تحلیل ژئومکانیکی کارگاه استخراج در تغییر روش معدنکاری از کواری به زیرزمینی (مطالعه موردی: معدن سنگ ساختمانی دهبید)ابراهیم مهدویمجید نوریان1402/06/26اتاق سمینار دانشکده مهندسی11:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل الاستیک پنل استوانه ای با هسته متخلخل و تقویت شده با لایه های گرافن نانوپلیتلتزهرا خدادادی قلعه شاهیمحمد عارفی1402/06/26سیمنار دانشکده مکانیک08:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل خمش استاتیکی پوسته استوانه ای تحت فشار ساخته شده با گرافن مدرج تابعی اریگامی آزتیک بر اساس تئوری برشی مرتبه بالا و تغییر شکل نرمالمحمدحسین صمدزادهعباس لقمان1402/06/26سیمنار دانشکده مکانیک11:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیشبیه سازی عددی انتقال حرارت جابه جایی اجباری فلزات مایع در یک چاه گرمایی میکروکانال تحت میدان مغناطیسیعباس ملائیاحمدرضا رحمتی1402/06/26دانشکده مهندسی مکانیک16:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبررسی تاثیر اشفته ساز بر عملکرد حرارتی و رسوب مبدل های حرارتی پوسته و لوله حاوی نانو سیالات و دی اکسید کربن فوق بحرانی با استفاده از نرم افزارهای HTRI و ASPEN EDR .محمد رنجبراحمدرضا رحمتی1402/06/26دانشکده مهندسی مکانیک09:30
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبررسی عملکرد و تولید آلاینده‌ها در محفظه احتراق یک توربین گازی صنعتی با سوخت گاز سنتزیسروش نیلی احمدابادیسید عبدالمهدی هاشمی1402/06/26دانشکده مهندسی مکانیک13:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیشبیه‌سازی عددی جریان خنک کننده گردابی همراه با نوار تابیده در پره توربین گازمحمدصادق اقائیقنبرعلی شیخ زاده1402/06/21دانشکده مهندسی مکانیک13:00
مهندسی شیمی - ترموسینتیک و کاتالیستبهبود خواص مکانیکی پلی استیرن ترموپلاستیک به کمک رس نانوساختار بنتونیت جهت ظروف بسته بندی بادوامنسیم فرقعذاریمحسن اشجاری1402/06/19مهندسی13:30
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیخمش استاتیکی و ارتعاشات آزاد ساندویچ پنل استوانه‌ای ساخته‌شده از متامواد آکستیک فعال‌شده با گرافن اوریگامی با درجه‌بندی تابعی براساس تئوری برشی مرتبه بالا و تغییر شکل نرمالحسین والیمحمد عارفی1402/05/31سیمنار دانشکده مکانیک08:30
مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدبررسی تنش پسماند در فرآیند تراشکاری به کمک التراسونیک بر روی قطعه کار فولاد 1.7225متین میرزاباقریان حسین ابادیسعید امینی1402/04/26دانشکده مکانیک11:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیمطالعه تحلیلی و تجربی کمانش و ارتعاشات ورق¬ها و تیرهای نانوکامپوزیتی با استفاده از روش ریتز بر اساس تئوری¬های تغییر شکل برشی مختلف و ساخت نانو میله کربنیفاطمه برگزینیمهدی محمدی مهر1402/04/25سیمنار دانشکده مکانیک08:30
فیزیک - فیزیک هسته‌ایبررسی ویژگی‌های حفاظت پرتوی و مکانیکی کامپوزیت اپوکسی- الیاف شیشه تقویت شده با نانوذرات تنگستنحامد حاتمیان گلسفیدیاحمد رمضانی مقدم1402/04/07دانشکده فیزیک11:30
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبررسی عددی تاثیر هندسه جریان و استفاده از نانو سیال هیبریدی در سامانه خنک‌کاری باتری لیتیوم-یونی خودرو برقیمحمد عیدیانقنبرعلی شیخ زاده1402/02/09دانشکده مهندسی مکانیک11:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتاثیر توزیع غیرخطی حرارت بر فرکانس های طبیعی وابسته به تخلخل میکرو ورق های مستطیلی مدرج تابعی تقویت شده با رویه های نانوکامپوزیتی تحت نیروی مغناطیسی دو بعدی لورنز با در نظر گرفتن اثرات تنش سطحابوالفضل مداح راوندیسعید امیر1401/12/10سالن جلسات دانشکده ساتر12:30
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل و بررسی تجربی و عددی جاذب‌های انرژی استوانه‌ای تحت بارهای دینامیکی محوری و بهینه‌سازی عیوب هندسی جهت افزایش بازده جذب انرژینیما سهیلی اصفهانیحسین اشرفی1401/11/30سالن جلسات دانشکده ساتر08:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیمدل سازی و تحلیل پاسخ دینامیکی ضربه وارد بر سر انسان با استفاده از یک رهیافت نوین ترکیبی اویلری-لاگرانژیزهرا عابدین پورحسین اشرفی1401/11/30سالن جلسات دانشکده ساتر10:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیافزایش بازده انرژی و اگزرژی کلکتورهای خورشیدی با بهره گیری از توربولاتور (نوارپیچ¬خورده و سیم¬پیچ) و نانوسیال درون لوله جاذبنگین بیگیعلی اکبر عباسیان1401/11/30دانشکده مهندسی مکانیک09:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات و کنترل پوسته منحنی ساندویچی میکروکامپوزیتی تقویت شده با صفحات گرافنی با هسته لانه زنبوری، خرپایی و موجدار براساس تئوری‌های تغییر شکل برشی مرتبه بالاترفاطمه شیردلانمهدی محمدی مهر1401/11/30سالن جلسات دانشکده ساتر11:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیارتعاشات آزاد پوسته‌ی مخروطی دوار ساندویچی با هسته‌ی لانه زنبوری آگزتیک و تقویت شده با رینگ حلقویسحر جهانگیریعلی قربانپور1401/11/30سالن جلسات دانشکده ساتر11:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات مخروط‌های کامپوزیتی چندلایه وابسته به دما با هسته متخلخل تحت میدان‌های ترمومغناطیسیمحمدرضا سیاحسعید امیر1401/11/30سالن جلسات دانشکده ساتر09:30
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات مخروط‌های کامپوزیتی چندلایه وابسته به دما با هسته متخلخل تحت میدان‌های ترمومغناطیسیمحمدرضا سیاحسعید امیر1401/11/30سالن جلسات دانشکده ساتر09:30
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیمطالعه تجربی تاثیر نوع و ضخامت هسته بر خواص مکانیکی سازه ساندویچی با رویه کامپوزیتی و هسته پرینت شده با پلی اورتانمجتبی چارخلی ئینانلومهدی محمدی مهر1401/11/26سالن جلسات دانشکده ساتر11:30
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیمطالعه تحلیلی و تجربی خمش،کمانش و ارتعاشات ورق ساندویچی پنج لایه با هسته‌ی فوم و رویه های نانو کامپوزیتی کربنی یا گرافنی و رویه ی کامپوزیتی تقویت شده با آلیاژ حافظه دارعلیرضا نوروزیمهدی محمدی مهر1401/11/26سالن جلسات دانشکده ساتر10:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیتاثیر هدرهای فین دار روی میدان جریان و انتقال حرارت درون میکروکانال حاوی نانو سیالشهرزاد کریمی فرعلی اکبر عباسیان1401/11/25دانشکده مهندسی مکانیک11:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیمطالعه عددی بهبود عملکرد کلکتور صفحه تخت خورشیدی با بکارگیری مخزن پره دار حاوی مواد تغییر فاز دهندهمحمد نادریقنبرعلی شیخ زاده1401/11/25دانشکده مهندسی مکانیک15:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبهینه‌سازی آب شیرین کن چند مرحله‌ای با فشرده سازی حرارتی بخار (MED-TVC) در یک سیستم تولید همزمان برق و آب شیرین با استفاده از الگوریتم ژنتیکمجتبی غافلی بیدگلیقنبرعلی شیخ زاده1401/11/25دانشکده مهندسی مکانیک12:30
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیمطالعه عملکرد کلکتور خورشیدی فرنل خطی با لوله جاذب پره دار حاوی نانوسیال هیبریدی اکسید آلومینیوم/دی اکسید تیتانیوم-آب از دیدگاه انرژی و اگزرژیهادی هارونیحسین خراسانی زاده1401/11/25دانشکده مهندسی مکانیک11:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل ترموالاستیک سیلندر استوانه ای تحت فشار و بار گرمایی جدار متغیر ساخته شده از مواد متخلخلمهرداد لطفیعباس لقمان1401/11/24سالن جلسات دانشکده ساتر10:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل ترموالاستیک سیلندر استوانه ای تحت فشار و بار گرمایی جدار متغیر ساخته شده از مواد متخلخلمهرداد لطفیعباس لقمان1401/11/24سالن جلسات دانشکده ساتر10:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل ترموالاستیک سیلندر استوانه ای تحت فشار و بار گرمایی جدار متغیر ساخته شده از مواد متخلخلمهرداد لطفیعباس لقمان1401/11/24سالن جلسات دانشکده ساتر12:30
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیمطالعه عددی جریان و انتقال حرارت در یک میکروکانال با مسیرهای چندگانه عبور جریان حاوی نانوکپسول¬های مواد تغییر فاز دهندهحمیدرضا قاسمیقنبرعلی شیخ زاده1401/11/23دانشکده مهندسی مکانیک12:30
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیتحلیل میدان جریان و انتقال حرارت درون کانال با دیوارهای موج دار مجهز به نوار مارپیچ حاوی نانوسیالمونا توسلی سبزواریعلی اکبر عباسیان1401/11/23دانشکده مهندسی مکانیک11:00
مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسیاستفاده از فرآیند پیچش تحت فشار بالا در فشارش ترکیب ذرات پودر منیزیم و اکسید سیلسیوم و بررسی اثرات آن بر روی خواص مکانیکی و مقاومت به خوردگی قطعات متالورژی پودر تهیه شدهعلیرضا صابرطحانمحمود عباسی1401/11/16اتاق سمینار دانشکده مهندسی10:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیتحلیل جریان و انتقال حرارت سیال و نانوسیال در میکرو کانالهای تک هدر و چند هدرمحمدجواد راحمیعلی اکبر عباسیان1401/11/16دانشکده مهندسی مکانیک18:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتعیین الگوی بهینه قرارگیری عملگرهای پیزوالکتریک در کاهش تمرکز تنش اطراف سوراخ در یک ورق سوراخ دار تحت کشش از جنس بی متالرضا نادری دره شوریسعید گلابی1401/10/25سالن جلسات دانشکده ساتر10:00
مهندسی شیمی - پلیمربررسی تاثیر پایدار کننده حرارتی کلسیم /روی بر روی خواص شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی رزین پلی وینیل کلراید (PVC)محمدامین الفتمحسن اشجاری1401/09/01مهندسی14:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبررسی عددی تأثیر استفاده از نانوسیال بر عملکرد چاه حرارتی میکروکانالحمیدرضا جلوداریان بیدگلیاحمدرضا رحمتی1401/08/21دانشکده مهندسی مکانیک15:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات پوسته استوانه ای ساندویچی با هسته لانه زنبوری تقویت شده با چیدمان های مختلف نانو لوله های کربنی و رویه های پیزوالکتریک تحت جریان هوای فراصوت با استفاده از تئوری پوسته کوپر-نقدیسهیل گیویعلی قربانپور1401/08/18سالن جلسات دانشکده ساتر13:30
مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدطراحی و ساخت قالب CEC و بررسی اثر این فرآیند بر میکروساختار آلیاژ مس 99.95%علی قربان زاده مشکانیفرشید احمدی1401/07/30دانشکده مکانیک18:00
مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدبررسی فرآیند کوبش لیزری بعد از عملیات ایکپ بر روی آلیاژ الومینیوم 1050محسن حدیدیفرشید احمدی1401/06/31دانشکده مکانیک10:30
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل انتشار موج تنش حرارتی برای تیر پیزو الکتریک مدرج تابعی نانو در بستر ولاسو تعمیم یافتهامید اسماعیلیعلی قربانپور1401/06/30سالن جلسات دانشکده ساتر09:30
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیتحلیل جریان و انتقال حرارت درون لوله جاذب کلکتور خورشیدی دوسیاله با پستی و بلندی حاوی نانوسیالکوثر زالی پورعلی اکبر عباسیان1401/06/30دانشکده مهندسی مکانیک11:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبهینه سازی عملکرد تهویه طبیعی و مکانیکی در محیط های صنعتی مختلف (مطالعه موردی)زهرا مولویان جزیعلی عارف منش1401/06/30دانشکده مهندسی مکانیک12:30
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیتجزیه و تحلیل انتقال حرارت در شمش فلزی که بطور پیوسته از کوره خارج شده و وارد یک قالب میشود به روش های تحلیل معیار، تحلیلی و نیمه تحلیلیمحمدجواد احمدیعلی عارف منش1401/06/30دانشکده مهندسی مکانیک09:30
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیجازنی درپوش آلومینیومی درون لوله کامپوزیتی و مطالعه اثرات آن به روش ترموگرافیحمید طالبیاحمد رضا قاسمى1401/06/30سالن جلسات دانشکده ساتر11:00
مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدساخت کوره­ ی تحت خلاء با قابلیت اتمسفر محافظ در دمای بالا جهت استفاده در عملیات زینتراحمد سیفی نادرگلیسعید امینی1401/06/29دانشکده مکانیک12:00
مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدطراحی و ساخت همزن مکانیکی(تنش بالا) و تحلیل پارامترهای آنمهرداد نوروزیسعید امینی1401/06/29دانشکده مکانیک10:30
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبررسی اثر تغییر نوع سطح مقطع و آرایش موانع برمشخصه های هیدرودینامیکی وحرارتی جریان نانوسیال در یک میکروچاه حرارتیحامد نوروزی فروشانیاحمدرضا رحمتی1401/06/29دانشکده مهندسی مکانیک14:00
مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدبررسی اثر فرایند ساچمه زنی بر مقاومت به سایش و خوردگی سایشی کامپوزیت آهن/برنز/گرافیت تولید شده به روش متالورژی پودرمجتبی ایزدی نجف ابادیفرشید احمدی1401/06/29دانشکده مکانیک14:30
مهندسی عمران - سازهارزیابی خواص مکانیکی بتن دارای سنگدانه بازیافتی اصلاح شدهمهدی پناهعلیرضا پاچناری1401/06/29دانشکده مهندسی17:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی بررسی شکل ­دهی نموی لوله پلیمری (PVC) به‌صورت تجربی و شبیه ­سازی اجزای محدودمحمد ربانیبهزاد سلطانی1401/06/28سالن جلسات دانشکده ساتر17:00
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیبررسی عملکرد کلکتور هواگرم خورشیدی با مانع در راستای عمود بر جریان به همراه مواد تغییر فاز دهندهامین قلعه نوئیمجید سبزپوشان1401/06/28دانشکده مهندسی مکانیک09:00
مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدبررسی خواص مکانیکی و اندازه گیری تنش پسماند صفحات آلومینیومی 6061-T6جوشکاری شده با صفحات واسط مسی و برنجیبا استفاده از جوشکاری اصطکاکی اغتشاشیسعید اریان پورکاشانیمحمد هنرپیشه1401/06/28دانشکده مکانیک16:00
فناوری معماری - بیونیکطراحی ساختمان مسکونی شهر کاشان مبتنی بر بهینه سازی تهویه طبیعی برپایه‌ی مکانیک سیالات محاسباتی، شبکه عصبی و الگوریتم ازدحام ذراترسول مجیدی نیاحمید رضا فرشچی1401/06/28دانشکده معماری هنر10:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیتحلیل الکتروالاستیک پنل استوانه ای سه لایه تقویت شده با نانو ورق های گرافن و مجهزشده به لایه های پیزو الکتریک بر اساس تئوری تغییر شکل برشی و نرمالشایان منانیعباس لقمان1401/06/27سالن جلسات دانشکده ساتر11:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی زمینه مکانیک جامداتتحلیل ترمو الاستیک و خزش صفحات ضخامت متغیر ساخته شده از مواد مدرج تابعیمجید امیریعباس لقمان1401/06/27سالن جلسات دانشکده ساتر15:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیپاسخ ریکاوری خزشی در استوانه جدار ضخیم تحت فشار داخل و گرادیان دمارضا مرادیعباس لقمان1401/06/23سالن جلسات دانشکده ساتر10:30
مکانیک- ساخت و تولیداثر ارتعاش یک بعدی و دو بعدی در فرآیند تراشکاری التراسونیک بر روی شیشه 7 Bkامیرحسین مختاریاندکتر سعید امینی1399/06/17-11:00
مکانیک- طراحی کاربردیکاربرد روش شبکه بولتزمن آبشاری برای شبیه سازی هیدرودینامیکی و گرمایی جریان های در مقیاس میکرومرتضی شمالیدکتر احمدرضا رحمتی1399/05/13مجازی13:30
مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل دینامیکی و آنالیز مودال روتور داخلی و میانی چرخ دنده مغناطیسی پسیو شار شعاعیکیانوش شهریاریدکتر محسن ایرانی دکتر سید احمدرضا افسری1398/11/29کلاس 21 ساختمان ساتر12:00
مهندسی مکانیکشبیه سازی جریان های همدما با استفاده از روش چند بلوکی شبکه بولتزمنمحمد مهدی عارف زادهدکتر محمد مهدی عارف زاده1398/11/29کلاس شماره 12 ساختمان ساتر15:30
مکانیک طراحی کاربردیتحلیل خمش و ارتعاشات میکرو ورق مستطیلی ساندویچی متقارن مجهز به وصله های پیزوالکتریک بر اساس تئوری الاستیسیته سه بعدیامید داستانپور حسین آبادیدکتر محمد عارفی1398/11/29-13:00
مهندسی مکانیکمقایسه عددی اثر مدلهای تک فازی و چند فازی بر میدان جریان و انتقال حرارت نانوسیال هیبریدی در لوله مبدل حرارتی مجهز شده به نوار تابیدهروح الله فروغی فردکتر حسین خراسانی زاده دکتر علیرضا آقایی1398/11/28-12:30
مکانیک- تبدیل انرژیمطالعه اثر استفاده از توربولاتورهای به شکل نوار پیچشی در مقایسه با سیم پیچ ها در گرمکن ایستگاه های تقلیل فشار گاز شهریمحسن پورباباییدکتر حسین خراسانی زاده دکتر علیرضا آقایی1398/11/28دانشکده مهندسی مکانیک11:30
مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل ارتعاشات پنل ساندویچی جدار ضخیم متخلخل تقویت شده با رویه های نانو کامپوزیتیمحمدعلی محمدی مهردکتر عباس لقمان1398/11/27دانشکده مهندسی مکانیک10:00
مکانیک- طراحی کاربردیکنترل فعال ارتعاشات یک پره منشوری با هسته لانه زنبوری به همراه صفحات پیزوالکتریکمیلاد محبوبدکتر کیوان ترابی دکتر سعید امیر1398/11/26-10:00
مکانیک- طراحی کاربردیکنترل فعال ارتعاشات یک پره منشوری با هسته لانه زنبوری به همراه صفحات پیزوالکتریکمیلاد محبوبدکتر کیوان ترابی دکتر سعید امیر1398/11/26-10:00
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیبهینه‌سازی فرایند نورد سرد با استفاده از روش اجزای محدود، شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات، بر اساس توان مصرفی و عمر خستگیمجید محمدرضاییدکتر سعید گلابی1398/11/21ساختمان ساتر14:00
مهندسی مکانیک تبدیل انرژیتحلیل انرژی آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه کاشان با ویژگی های یک ساختمان سبزمنیره نوحیاندکتر قنبرعلی شیخ زاده1398/11/20اتاق سمینار ساختمان ساتر12:30
مکانیک- ساخت و تولیدبررسی عوامل شکل دهی با روش لبه کشی بر روی غیریکنواختی ضخامت وتنش های پسماند کلگی مخازن تحت فشارعبداله حسینیدکتر سعید گلابی1398/10/14-15:00
مکانیک- طراحی کاربردیتحلیل کمانش و ارتعاشات تیر ساندویچی با رویه های نانو کامپوزیتی و هسته متخلخل بر اساس تئوری تغییر شکل برشی سینوسیصونا حنیفه لودکتر مهدی محمدی مهر1398/08/26-16:00
نمایش ۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۹۱ مورد.