کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
شیمی - شیمی داروییجداسازی ترکیبات فعال خس خس (Chrysopogon zizanioides L.) به منظور بررسی اثرات ضد سرطان، ضد اکسیدان و ضدمیکروب گیاه با استفاده از روش¬های کروماتوگرافی دستگاهیفاطمه ریحانیعبدالرسول حقیر ابراهیم آبادی1402/12/23سالن شهید محمدی (کلاس 14)10:00
مهندسی شیمی - نانوفناوریساخت و ارزیابی عملکرد کاتالیستهای نانوساختار نیکل بنیان بر پایه اکسید آلومینات باریم به منظور تولید گاز سنتز در واکنش ریفرمینگ خشک گلیسرولمهرداد استوارفرشته مشکانی1402/12/23پژوهشکده علوم و فناوری نانو09:30
برنامه‌ریزی درسیارزشیابی کتاب‌های درسی علوم دورۀ ابتدایی بر اساس مولفه‌های آموزش محیط زیستفاطمه باغستانیسیداحمد مدنی1402/12/21علوم انسانی13:00
فوتونیکساخت نقاط کوانتومی تمام معدنی CsPbBr3 آلائیده شده و مشخصه یابی آن به هدف کاربرد در سلولهای خورشیدیعالمه صباغیاننفیسه شریفی1402/12/21دفتر شورا14:00
بیوشیمیتشخیص گلوکز با استفاده از نانومواد¬¬ کربنی اصلاح شده با نانوذرات نیکل اکسیدمرضیه آزادحسینعلی رفیعی پور1402/12/20سالن کنفرانس دانشکده11:00
باستان‌شناسی - تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین‌های دیگربررسی باستان‌شناختی ظرو ف سفالین الصاق شده به بناهای کهن شهر نوش‌آباد درشهرستان آران وبیدگلالهه ناصرپورمحسن جاوری1402/12/07کنفرانس12:00
روان‌شناسی عمومیارتباط نیرومندی من و ذهنیت های طرحواره ای با گرایش به خودکشی در زنان مطلقه: نقش میانجی مکانیزم های دفاعی (مطالعه موردی: زنان مطلقه تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر اصفهان)اناهیتا حیدری پورفریبرز صدیق ارفعی1402/12/07آمفی تاتر دانشکده علوم انسانی11:30
طبیعت‌گردی - ژئوتوریسمارزیابی توانمندی های ژئوتوریسمی مناطق خشک به روش‌های پرالونگ و پری‌یرا (مطالعه موردی: دریاچه نمک آران و بیدگل)ناصر چاوشی نوش ابادیفاطمه پناهی1402/12/07دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین13:00
ریاضی کاربردی - آنالیز عددیحل عددی معادلات دیفرانسیل تاخیری و مرتبه کسری با استفاده از چندجمله ای های ویتا لوکاسهادی سیفای فینیفاطمه ذبیحی1402/11/30آزمایشگاه ریاضی14:00
مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیکطراحی و شبیه‌سازی سوییچ‌های نوری مبتنی بر مواد تغییر دهنده فاز VO2 بر بستر InPعلی اخوندیمحمود نیکو فرد1402/11/30اتاق سمینار09:30
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱٬۸۹۱ مورد.