کارشناسی ارشد

رشتهعنوان پایان نامهدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاعمحل دفاعساعت
مترجمی زبان عربیترجمه رمان (أیام الانسان السبعه ) نوشته عبد الحکیم قاسم وبررسی چالش های ترجمه آنمحمدرضا زارعیحسین ایمانیان1402/11/30تالار حافظ12:00
ادیان و عرفانبررسی تطبیقی شاخصه های جامعه آرمانی و لوازم تحقق آن در اندیشةکنفوسیوس و سعدیمیلاد پرنداحسان قدرت الهی1402/11/30آمفی تئاتر12:00
شیمی - شیمی آلیطراحی، تهیه و شناسایی نانو کامپوزیت ها بر پایه باز شیف و استفاده آن به عنوان کاتالیزگردر سنتز مشتق های ایندنو ایندولون در شرایط گوناگونحنانه حسن پورحسین نعیمی1402/11/30سالن شهید محمدی (کلاس 14)14:00
علوم قرآن و حدیثاعتبار سنجی ایمان در نصیحه الملوک بر اساس نهج البلاغهزهرا علی زادهمحمد حسن صانعی پور1402/11/30دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی10:00
علوم قرآن و حدیث                                                                        بازخوانی و ارزیابی اندیشه ی غلو و غلات در منظومه فکری شیخ صدوقسیده زهرا تقویحسین ستار1402/11/30دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی14:00
مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزارارائه روشی مبتنی بر مدل پتری جهت کاهش توان مصرفی نگاشت‌های مختلف کاربرد در شبکه‌های درون‌تراشه‌ای با استفاده از مقیاس‌بندی پویای ولتاژ-فرکانسزهراسادات نیریحسین صباغیان بیدگلی1402/11/30سالن اجتماعات ساختمان ساتر همکف14:00
مهندسی معماریطراحی مجتمع مسکونی در شهر قم با رویکرد پایداری اجتماعی از طریق افزایش تعامل اجتماعیالهه شوندیجواد دیواندری1402/11/30سالن کنفرانس دانسکده معماری و هنر08:00
مهندسی برق - کنترلطراحی کنترل کننده تصادفی برای سیستم تعلیق فعال خودروسمیرا قربانیسیدعلی ظهیری پور1402/11/30دانشکده ساتر14:00
باستان‌شناسی - دوران تاریخی ایرانبررسی آثار معماری بر ظروف فلزی دوره ساسانیزهره نوروزیعباسعلی رضایی نیا1402/11/30کنفرانس12:30
مهندسی معماریطراحی مجتمع مسکونی در اصفهان مبتنی بر روانشناسی انسان گرا (با تاکید بر تعامل اجتماعی و نظریه مازلو)الهام سادات نوحیحمید رضا فرشچی1402/11/30سالن کنفرانس دانسکده معماری و هنر13:00
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱٬۸۵۷ مورد.