مدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • تحصیلات تکمیلی > دکتری > آزمون جامع
شیوه نامه آزمون جامع دکتری

فرم ارزیابی شفاهی-1

میانگین شفاهی-1

میانگین کتبی

صورتجلسه نهایی

مجوز آزمون جامع
تعداد بازديد از اين صفحه : 502