مدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • تحصیلات تکمیلی > دکتری > آئین نامه ها
آئین نامه آموزشی دوره دکتری                                                                pdf 

آیین نامه های جدید دوره دکتری سال 88                                                  pdf  

آیین نامه های جدید دوره دکتری سال 90                                                  pdf

آیین نامه های جدید دوره دکتری سال 93                                           Pdf
تعداد بازديد از اين صفحه : 540