مدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • پیشنهادیه موضوع پایان نامه (proposal)
پیشنهادیه موضوع پایان نامه:                word

توجه :
سقف هزینه های مندرج در فرم پیشنهاد موضوع پروژه برای:

         الف- دوره کارشناسی ارشد: 20/5 (دو میلیون و پانصد هزار ریال)

          ب-دوره دکتری: 000/000/5 (پنج میلیون ریال) می باشد.


هزینه پرینت ، صحافی و تکثیر پایان نامه برای کارشناسی ارشد 500/000 ریال و برای پایان نامه دکتری 1/000/000 ریال می باشد.
تعداد بازديد از اين صفحه : 1081