مدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • استعدادهای درخشان


 
ردیف
آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به ورود به دوره های تحصیلی بالاتر
PDF
1
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد (مورخ  5/5/93)
 دریافت
2​ ​اصلاحیه آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد (مورخ  94/5/24) دریافت
3​
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در دوره تحصیلی دکتری (مورخ 18/4/93)
دریافت
4 اصلاحیه آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در دوره تحصیلی دکتری ( مورخ 16/12/93)​ دریافت 
5 دستورالعمل اجرایی پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد  دریافت 
6​ دستوالعمل اجرایی پذیرش  بدون آزمون استعداد های درخشان در دوره تحصیلی دکتری دریافت 
​7 ​اصلاحیه جدید تحصیل همزمان تحصیل همزمان.pdfدریافت​
 
ردیف
آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به ارائه تسهیلات آموزشی و پژوهشی به استعدادهای درخشان
PDF
1 آیین نامه ارائه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز (ابلاغیه شماره 214621 مورخ 71277)
2
آیین نامه ارائه تسهیلات پژوهشی ویژه دانشجویان ممتاز
3 آیین نامه تحصیل همزمان دانشجویان دارای استعدادهای درخشان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی
4 نکات مربوط به آیین نامه تحصیل همزمان دانشجویان در دو رشته تحصیلی
5 آیین نامه بهره مندی دانشجویان دارای استعداد درخشان از کلاس های آموزش عالی آزاد
6 آیین نامه امکان گذراندن درس های اضافی برای دانشجویان دارای استعدادهای درخشان
7 آیین نامه دوره های دکتری پیوسته
 
ردیف
سایر آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به استعدادهای درخشان 
PDF
1 آیین نامه تشکیل دفتر استعدادهای درخشان​ دریافت​
2 آیین نامه اعطای کمک هزینه به دانشجویان ممتاز​ دریافت​
3 دستورالعمل اجرایی تشخیص اعتبار جشنواره ها و مسابقه های علمی​ دریافت​
 
 
تعداد بازديد از اين صفحه : 1061